fot. PAP

W najbliższych dniach intensywne opady deszczu

W najbliższych dniach na południowym-wschodzie kraju mogą wystąpić intensywne opady deszczu, spodziewane jest podniesienie stanu wód na terenie woj. podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego – ostrzega Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

W tej sprawie w środę, w Warszawie, ok. godz. 15 ma zebrać się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Poinformował o tym w TVN 24 rzecznik rządu Paweł Graś. Jak dodał podczas posiedzenia „ministrowie właściwi do działania w takich sytuacjach przedstawią premierowi informacje o przygotowaniu służb na to, co może się zdarzyć”.

Jak poinformowało MAC największe wzrosty stanów wody spodziewane są w dniach 15-16 maja, czyli w czwartek i piątek. „Sytuacja może skutkować podtopieniami, szczególnie w zlewniach górskich oraz silnie zurbanizowanych. Zgodnie z prognozami należy spodziewać się rozszerzenia obszaru opadów na województwa dolnośląskie, opolskie, mazowieckie, podlaskie” – podkreślono w komunikacie.

Ministerstwo zapewnia, że służby zarządzania kryzysowego wojewodów na bieżąco monitorują sytuację i pracują w trybie alertu powodziowego. „W dniu 13 maja odbyła się wideokonferencja ministra z wojewodami. Wojewodowie, przedstawiając aktualną sytuację, poinformowali, że nie odnotowano niebezpiecznych zdarzeń w związku z warunkami atmosferycznymi.

Minister poprosił wojewodów o wskazanie obiektów ochrony przeciwpowodziowej, które ze względu na problemy z odbudową po wcześniejszych klęskach żywiołowych lub prowadzonych pracach remontowych będą wymagały doraźnego wzmocnienia” – zaznaczono. Wojewodowie mają przekazywać informacje o zagrożeniu m.in. do mediów i Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, a także wykorzystywać Regionalny System Ostrzegania w celu jak najszybszego informowania o zagrożeniu mieszkańców terenów, na których może wystąpić powódź.

„Zostali zobowiązani do przygotowania służb i instytucji do uruchomienia procedur zawartych w planach zarządzania kryzysowego. Ponadto, odbyła się wideokonferencja dyrektora RCB z dyrektorami Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Wprowadzono stałe dyżury Centrów Operacyjnych w Krakowie, Gliwicach i we Wrocławiu w celu zapewnienia ciągłego monitoringu hydrologiczno-meteorologicznego” – głosi komunikat MAC. Także w środę mają odbyć się posiedzenia zespołów zarządzania kryzysowego w woj. świętokrzyskim i podkarpackim.

PAP

drukuj