fot. Małgorzata Pabis

W Krakowie wręczono 25. Nagrodę im. Czcigodnego Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego

Na Politechnice Krakowskiej odbyła się dziś uroczystość wręczenia Nagrody im. Czcigodnego Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego. Wyróżnienie otrzymał Janusz Wardak, prezes Stowarzyszenia Akademia Familijna, autor wykładów, warsztatów i artykułów poświęconych wychowaniu dzieci i miłości małżeńskiej.

Nagroda im. Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego jest przyznawana corocznie od 1997 roku przez kapitułę ustanowioną przez Fundację „Źródło”. Po zakończeniu działalności Fundacji w 2021 r. inicjatywę przekazano Polskiemu Stowarzyszeniu Obrońców Życia Człowieka.

– Chcieliśmy przez ustanowienie nagrody w 1997 roku z jednej strony podkreślić w bardzo intensywnym życiu czcigodnego Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego to, co wiąże się z jego służbą rodzinie jako rodzinie własnej, rodzinom innym, rodzinom w Polsce. Z drugiej strony chcieliśmy corocznie pokazać tego, którego naszym zdaniem trzeba pokazać jako szczególnie wyróżniającego się w służbie polskim rodzinom – podkreślał prof. Janusz Kawecki, przewodniczący kapituły nagrody.

Tą osobą w tym roku został prezes Stowarzyszenia Akademia Familijna, Janusz Wardak.

– Z największą przyjemnością i radością chciałbym podziękować za pracę, świadectwo i wręczyć nagrodę Jerzego Ciesielskiego – mówił Wojciech Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.

Janusz Wardak jest dwudziestą piątą osobą, która otrzymała wyróżnienie za podejmowane działania na rzecz innych rodzin. Laureat na uroczystość przybył z żoną Anną i sześciorgiem z dziesięciorga swoich dzieci.

– Cieszymy się, że możemy te rzeczy robić razem, iż one nas łączą. Mamy nadzieję, że nagroda posłuży temu (…), żeby coraz więcej rodzin podążało dobrą drogą i walczyło to, żeby być mocnymi, świętymi rodzinami – powiedział Janusz Wardak.

Za świadectwo życia państwa Wardaków dziękował metropolita krakowski, ks. abp Marek Jędraszewski.

– Państwo pokazują swoim szlachetnym, pięknym życiem, które jest przeniknięte miłością, szacunkiem – przede wszystkim do Boga, który jest dawcą życia, ale szacunkiem do siebie nawzajem – jak święte, piękne jest życie, jak warto żyć dla tego życia. Żyjąc właśnie tak, otwieracie się na pełnię życia, która mieści się w tajemnicy Trójcy Przenajświętszej – zaakcentował ks. abp Marek Jędraszewski.

Obecni na uroczystości modlili się także o rychłą beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego, który był bliskim przyjacielem św. Jana Pawła II.

– To on zainspirował ks. Karola Wojtyłę do brania udziału w kajakowych spływach, wędrówkach razem z młodymi po górach. To on otwierał jemu i wszystkim innym nowe przestrzenie spotkania, by razem dyskutować tajemnice małżeństwa, rodziny. Zaowocowało to dziełami naukowymi i poetyckimi Karola Wojtyły – podkreślał w czasie homilii w bazylice św. Floriana ks. abp Marek Jędraszewski.

Jerzy Ciesielski swoim życiem dawał świadectwo miłości Boga i bliźnich. Z jego osobą wiążą się trzy charakterystyczne określenia: „ojciec rodziny, inżynier i naukowiec, chrześcijanin XX wieku”. Święty Jan Paweł II podczas spotkania z przedstawicielami świata nauki w kolegiacie św. Anny w Krakowie powiedział o nim: „Posługę uczonego – posługę myślenia – uczynił drogą do świętości”.

TV Trwam News

drukuj