fot. Marek Borawski / Nasz Dziennik

W Domu Matki Naszej czujemy się najlepiej

Wypowiedź dla Radia Maryja ks. bp. Antoniego Długosza, biskupa pomocniczego częstochowskiego

Nazywają mnie biskupem „od dzieci”. Bardzo sobie to cenię, ponieważ dziecko jest największym skarbem dla rodziny i dla wszystkich społeczeństw. Na Jasnej Górze przeżywamy wielką wspólnotę. Z tego względu, że z różnych miejscowości i parafii przyjeżdżają dzieci, by uświadomić sobie prawdę, że w Domu Matki Naszej – jaką otrzymujemy od Pana Jezusa – czujemy się najlepiej. Pan Jezus chce zawsze się z nami spotykać, bo jako najważniejszy katecheta chce powiedzieć -co jest bardzo ważne – abyśmy postępowali zgodnie z Jego przykazaniami.

Przede wszystkim chciałbym wziąć w opiekę rodziców i opiekunów dzieci. Przypominam zawsze na spotkaniach z rodzicami, że od 7. roku życia dziecko formuje swoją postawę wiary, dlatego wiek przedszkolny, czasem bagatelizowany przez wychowawców jest najważniejszym okresem, w którym dziecko otwarte na Pana Boga winno mieć piękne wzorce ze strony rodziców, katechetów, wychowawców, by odczytywać możliwości kontaktu z Panem Bogiem poprzez rozmowę z Nim, czyli modlitwę, doświadczenia związane z Pismem Świętym, bo to jest list Pana Boga do każdego człowieka, a także z wiernością Bożym Przykazaniom.

Jest taka zasada, im wcześniej dziecko spotka się z propozycjami Pana Boga, tym o wiele łatwiej będzie mógł rozwiązywać problemy swojego życia, wiedząc o tym, że w podobny sposób rozwiązują je rodzice, katecheci i opiekunowie. Dlatego też na Jasnej Górze będę się starał, jak to zawsze bywa nie tylko zwrócić się do dzieci ze Słowem Bożym, ale także w jakiś sposób formować rodziców i opiekunów dzieci, by wiedzieli, że Kościół zawsze jest na usługach rodziny.

Nigdy nie zastąpimy świadectwa ojca i matki. Wiele razy przypominam rodzicom, że są kapłanami Domowego Kościoła, który zakładają w sakramencie małżeństwa; są pierwszymi świadkami wiary w życiu swoich dzieci. Dzieci doświadczając miłości od rodziców nabierają tego przekonania, że Bóg jest miłością. Dlatego tak bardzo ważną jest sprawą, by rodzice, opiekunowie uczestniczyli we wszystkich pielgrzymkach, zjazdach, spotkaniach dzieci z Panem Bogiem.

Niezmiernie się cieszę, że mogę spotykać się z przedstawicielami dziecięcych kółek różańcowych w różnych miejscach naszego kraju. Cieszę się również niezmiernie, że dzieci widzą jak założycielka tych kółek Madzia Buczek doświadczając tajemnic bolesnych w swoim życiu pozostaje wierna Panu Bogu – jako wspaniała apostołka niesie pogodę i radość dzieciom a także przypomina, że wprawdzie modlitwa różańcowa nie jest łatwą modlitwą dla dziecka, ale skoro Matka Boża o tę modlitwę prosi, ważne jest, aby dziecko trzymając różaniec (nawet gdyby nie wymawiało słów Zdrowaś Maryjo) przesuwało paciorki różańca opowiadając swoimi słowami o radościach, smutkach, podniosłych momentach swojego życia, by ten różaniec stał się rzeczywiście życiową modlitwą dziecka.

­Dlatego też zwracam się z wielkim i serdecznym apelem do proboszczów, katechetów, duszpasterzy, tych wszystkich, którym zależy na formacji religijnej dziecka, aby rozpowiadali wszystkim o naszych spotkaniach, a szczególnie o najbliższej pielgrzymce na Jasną Górę (w niedzielę 22 czerwca).

Tam przecież nie tylko formujemy dzieci poprzez liturgiczne działanie, ale także przez wspaniałe formy radości, jakim jest piosenka, czy inne spotkanie z religijnymi wydawnictwami. Przede wszystkim jednak zależy nam żeby wiedzieli o tym, że Jasna Góra jest domem Matki, gdzie w szczególny sposób nie tylko Ona, ale przede wszystkim Pan Jezus, formuje dzieci, zachęca by były jego braćmi i siostrami.

Serdecznie proszę wszystkich rodziców aby się otworzyli na nasz apel. Pamiętajcie że Kościół jest na Waszych usługach. Niewiele zrobimy, jeżeli Wy nie będziecie mieli świadomości, że jesteście najbliżsi dzieciom. Każda matka i każdy ojciec są osobami, które najwspanialej formują dziecko nie tylko słowem, ale przede wszystkim postawą swojego życia.

Dlatego bardzo Państwa proszę – przybywajcie na Jasną Górę w niedzielę, abyśmy się poczuli przeogromną rodziną. Jak wiemy w tę niedzielę będziemy dziękowali Panu Jezusowi za dar kanonizacji Papieża Jana Pawła II. Kochani zgłaszajmy się wszyscy na Jasną Górę byśmy tam, na placu jasnogórskim, przeżyli wielką radość ze spotkania z Chrystusem i z Jego Matką. Do zobaczenia. Zostańcie z Bogiem.


Pobierz

Pobierz

ks. bp Antoni Długosz, biskup pomocniczy częstochowski

 

 

drukuj