fot. Danuta Matloch
https://www.gov.pl/

W Brzegu powstanie Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów

W budynku dawnego Gimnasium Illustre w Brzegu powstanie Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów. W środę wojewoda opolski podpisał decyzję o przekazaniu budynku na rzecz Muzeum Piastów Śląskich, którego oddziałem będzie nowa placówka – poinformowano na stronie MKDNiS.

Jak wyjaśniono na stronie resortu kultury, decyzję tę wojewoda opolski „ogłosił podczas wizyty w Brzegu wicepremiera, ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotra Glińskiego oraz posła Pawła Kukiza, który jest orędownikiem idei Muzeum Kresów w Brzegu”.

„Cieszę się, że po latach doszliśmy do konsensu, a podpisana dzisiaj decyzja pana wojewody oznacza, że w Brzegu powstanie Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów, które będzie oddziałem Muzeum Piastów Śląskich. To okazała i poważna instytucja kultury, która jest przygotowana do realizacji inwestycji i zaopiekowania się tą ważną częścią naszego dziedzictwa” – powiedział w Brzegu wicepremier Piotr Gliński, cytowany w informacji.

„Dziękuję za zaangażowanie panu wojewodzie, panu burmistrzowi, dyrektorowi Muzeum Piastów Śląskich, dziękuję też panu posłowi Pawłowi Kukizowi, który wielokrotnie upominał się o to, aby pamięć o polskich kresach miała swoją instytucjonalną reprezentacje w miejscu, gdzie środowiska kresowe są szczególnie liczne. Dzięki temu możemy dzisiaj ogłosić, ze nowa instytucja powstanie” – mówił szef resortu kultury.

Podkreślił, że „wśród ponad 200 realizowanych obecnie w całym kraju inwestycji muzealnych są cztery nowe instytucje poświęcone kresom – Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczpospolitej – Oddział Muzeum Narodowego w Lublinie, muzeum w Brzegu, Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów w Sejnach oraz Muzeum Kresów w Lubaczowie”.

Jak zaznaczono, „Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zobowiązało się do współfinansowania przedsięwzięcia”.

„Dawna siedziba renesansowego Gimnasium Illustre od kilkunastu lat pozostaje niezagospodarowana. Zabytkowy gmach, wzniesiony staraniem księcia brzeskiego Jerzego II w latach 1564–69 przez włoskiego architekta Jakuba Parra przez stulecia pełnił rolę edukacyjną. Był miejscem, w którym pośród jednego z najbogatszych śląskich nowożytnych zbiorów bibliotecznych przechowywana była m.in. średniowieczna rękopiśmienna Legenda o św. Jadwidze, zwana Kodeksem lubińskim” – czytamy na stronie MKDNiS.

Podkreślono, że „Gimnasium Illustre łączy piastowską przeszłość Brzegu i Śląska z powojenną migracją oraz bagażem doświadczeń i dziedzictwem mieszkańców Brzegu przybyłych po II Wojnie Światowej z terenów, które znalazły się poza granicami Polski”.

Zaznaczono, że „siedziba nowego muzeum zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie zamku Piastów brzeskich, który od 2018 r. ma status pomnika historii”.

PAP

drukuj