Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji – głosowanie

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

obecnych: 87, za: 57, przeciw: 30, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0

Za

Przeciw

Nieobecni

Ł.M. Abgarowicz (PO)

G.M. Bierecki (PIS)

T. Arłukowicz (PO)

A.T. Aksamit (PO)

P.J. Błaszczyk (PIS)

L. Czarnobaj (PO)

M. Augustyn (PO)

J.M. Chróścikowski (PIS)

R. Dowhan (PO)

E.E. Bieńkowska (PO)

H. Cioch (PIS)

S.A. Iwan (PO)

R.W. Bonisławski (PO)

G. Czelej (PIS)

K.J. Kutz (Niezż)

M.S. Borowski (Niezrz.)

D. Czudowska (PIS)

A.A. Motyczka (PO)

B.M. Borusewicz (PO)

W.J. Dobkowski (PIS)

B.M. Pęk (PIS)

B. Borys-Damięcka (PO)

M.W. Gil (PIS)

L.M. Piechota (PO)

A.P. Chybicka (PO)

S. Gogacz (PIS)

J. Pinior (PO)

W. Cimoszewicz (Niezrz.)

B.B. Gosiewska (PIS)

A. Szewiński (PO)

J. Duda (PO)

H. Górski (PIS)

B.P. Śmigielski (PO)

W.J. Gintowt-Dziewałtowski (PO)

J.M. Jackowski (PIS)

P. Wach (PO)

S.A. Gorczyca (PO)

K. Jaworski (PIS)

A.M. Zając (PIS)

R.J. Górecki (PO)

S. Karczewski (PIS)

M.T. Grubski (PO)

M.J. Klima (PIS)

P.A. Gruszczyński( PO)

S. Kogut (PIS)

A.S. Grzyb (PO)

W.J. Kraska (PIS)

H. Hatka (PO)

R.A. Mamątow (PIS)

S. Hodorowicz (PO)

M.E. Martynowski (PIS)

S. Jurcewicz (PO)

A.A. Matusiewicz (PIS)

W. Kilian (PO)

J.W. Obremski niezż.

K.M. Kleina (PO)

W.Z. Ortyl (PIS)

B.A. Klich (PO)

A.M. Pająk (PIS)

R.A. Knosala (PO)

B.J. Paszkowski (PIS)

A. Kobiak (PO)

J.Z. Sagatowska (PIS)

M. Konopka (PO)

M. Seweryński (PIS)

T.W. Kopeć( PO)

W. Skurkiewicz (PIS)

J.W. Lasecki (PO)

K.M. Słoń (PIS)

J.F. Libick (PO)

G.M. Wojciechowski (PIS)

Z.H. Meres (PO)

J. Michalski (PO)

A.K. Misiołek (PO)

A.A. Możdżanowska (PSL)

R.K. Muchacki (PO)

I. Niewiarowski (PO)

N.P. Obrycki (PO)

A. Owczarek (PO)

M. Pańczyk-Pozdziej (PO)

A. Person (PO)

A.A. Pociej  (PO)

M. Poślednik (PO)

S.P. Preiss  (PO)

M.D. Rocki (PO)

J.K. Rotnicka (PO)

J. Rulewski (PO)

J.M. Sepioł (PO)

W.J. Sitarz (PO)

G.A. Sztark (PO)

A. Świeykowski (PO)

E.K. Wittbrodt (PO)

M.J. Wojtczak (PO)

J. Wyrowiński (PO)

R. Zaborowski (PO)

J. Zając (PO)

A.M. Zdziebło (PO)

P.B. Zientarski (PO)

M.A. Ziółkowski (PO)

drukuj