fot. PAP/Paweł Supernak

Ustawa o Centrach Usług Społecznych z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę dotyczącą Centrów Usług Społecznych. Dzięki niej samorządy będą mogły tworzyć centra, które zapewnią mieszkańcom kompleksową organizację usług społecznych.

Prezydencki podpis pod ustawą o Centrach Usług Społecznych już złożony. Przepisy zaczną obowiązywać od stycznia przyszłego roku. CUS-y mają być nową jednostką organizacyjną gminy, a zarazem nową instytucją lokalnej polityki społecznej. Mają służyć rozwojowi i integracji usług społecznych na poziomie lokalnym. Nasze państwo staje się coraz nowocześniejsze, a usługi społeczne będą wykonywane lepiej – podkreślił prezydent Andrzej Duda.

– Dzisiaj można powiedzieć, że idziemy tą ustawą w awangardzie trendu europejskiego, że to mają być po prostu usługi społecznie użyteczne, to ma być forma służenia obywatelom, forma budowania, także integrowania społeczeństwa i można powiedzieć, że budowania tym samym społeczeństwa obywatelskiego – zaznaczył Andrzej Duda. 

Ustawa daje samorządom możliwości do tworzenia Centów Usług Społecznych w różnych gminach – tych większych, ale także tych najmniejszych. 

– W gminach i mniejszych miastach te Centra Usług Społecznych mogą być tworzone albo poprzez przekształcenie ośrodka pomocy społecznej albo może być to realizowane za zasadzie porozumienia pomiędzy gminami. Wtedy dla kilku gmin, poczynając od dwóch, ale może być więcej, tworzy się jedno centrum usług społecznych – wskazał prezydent RP.   

Dzięki temu będą one szerzej dostępne dla mieszkańców m.in. dla tych w trudnej sytuacji materialnej. Ta ustawa to ważny element zmieniającej się polityki społecznej państwa – podkreślił wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Kazimierz Kuberski. Dzięki programom rządu zapotrzebowanie na pomoc społeczną w Polsce maleje. 

– Takim jak chociażby „Rodzina 500 plus, program „Dobry start”, budowa nowych domów „Senior plus” czy „Opieka 75 plus”. Mógłbym te programy ze znakiem plus mnożyć, ale myślę, że tych kilka przykładów pokazuje, jak szeroki to jest program. Między innymi dzięki tym programom zmniejsza się zapotrzebowanie na klasyczną pomoc społeczną. Szacujemy, że w ciągu ostatnich trzech lat z pomocy społecznej korzysta o jedną trzecią osób mniej – akcentował Kazimierz Kuberski.

Resort włączy się w promocje, upowszechnianie i wdrażanie możliwości, które samorządom daje ustawa.

– Za chwilę ogłosimy duży konkurs ze środków europejskich o wartości 40 mln złotych na wypracowanie modelowych, pilotażowych rozwiązań w różnych kategoriach samorządów, o których wspomniał pan prezydent: gmin małych, gmin miejskich i tych, które będą wspólnie – w dwie czy trzy gminy – takie centra usług społecznych organizowały – zaznaczył Kazimierz Kuberski.  

Nowoczesna ustawa o CUS-ach przede wszystkim dobrze będzie służyć ludziom i pozwoli wsłuchać się w ich potrzeby – mówił prezydent Tomaszowa Mazowieckiego i członek Narodowej Rady Rozwoju Marcin Witko.

– Ustawa nikogo do niczego nie zmusza. Wręcz przeciwnie – daje inspiracje i konkretne instrumenty, zachęca do tego, żeby te instrumenty stosować. Szanowny panie prezydencie, jest pan ceniony za to, że bardzo dużo czasu poświęca pan na rozmowy z nimi, ale jeszcze bardziej za to, że pan ich słucha – podkreślił Marcin Witko.

Ustawę o Centrach Usług Społecznych zgłosił prezydent Andrzej Duda. Dokument to efekt prac kilku ministerstw, Narodowej Rady Rozwoju, wspartych przez funkcjonujący w ramach Kancelarii Prezydenta RP Zespół ds. Przeglądu Prawa Samorządowego.

TV Trwam News/RIRM

drukuj