PAP/Radek Pietruszka

USA/min. M. Błaszczak: Koronawirus wpłynął na politykę, wojskowość i ekonomię

Koronawirus znacząco wpłynął na politykę, ekonomię oraz wojskowość – ocenił we wtorek minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. W tym świetle za konieczną uznał współpracę państw w ramach NATO i na poziomie regionalnym.

Nagrane wystąpienie Błaszczaka odtworzono na początku drugiego dnia Forum CEPA, dorocznej konferencji organizowanej przez waszyngtoński think tank Center for European Policy Analysis. Z uwagi na epidemię koronawirusa w tym roku Forum odbywa się wirtualnie.

„Od końca 2019 roku pandemia Covid-19 rozprzestrzeniła się na świecie, mając wielki wpływ na różne aspekty ludzkiego życia. Mimo że kryzys ma naturę medyczną, to znacząco wpłynął na obszar polityki, wojskowości oraz ekonomii” – ocenił szef MON.

Za konieczną uznał w tym aspekcie współpracę państw w ramach NATO i na poziomie regionalnym.

Jak tłumaczył Błaszczak, w obliczu koronawirusa Polska zwiększyła współpracę regionalną, „głównie z Grupą Wyszehradzką”.

„Jedność V4 – ze swoim wkładem w inicjatywy NATO oraz UE – jest dziś nawet ważniejsza niż kiedykolwiek” – ocenił.

W kwestii współpracy wojskowej z krajami V4 cel Polski „pozostaje bez zmian” – stwierdził Błaszczak. To „zwiększenie interoperacyjności i wspólnych zdolności, które mogą zostać użyte w ramach NATO czy UE”.

„Obecność USA w Europie, a w szczególności na wschodniej flance, to kluczowy czynnik dla bezpieczeństwa Europy Środkowej i całego obszaru transatlantyckiego” – uznał Błaszczak.

„Powinniśmy utrzymać, a nawet wzmocnić tę obecność w ciągu następnej dekady” – wezwał.

Zdaniem polskiego ministra obrony amerykańskie „przywództwo polityczne i znaczący wojskowy wkład są i będą decydujące w odstraszaniu i obronie przed rosyjskim zagrożeniem”.

W swoim wystąpieniu Błaszczak zauważył, że Polska z zadowoleniem przyjmuje wsparcie USA dla Inicjatywy Trójmorza, której jednym z celów jest rozwój infrastruktury na osiach Północ-Południe w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

PAP

drukuj