fot. twitter.com/UOKiKgovPL

UOKiK otrzyma nowe uprawnienia w celu zwiększenia ochrony konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta zyska nowe uprawnienia, które mają zwiększyć ochronę konsumentów. Urząd antymonopolowy przygotował nowelizację ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Wdraża ona do polskiego prawa unijną dyrektywę.

Jedno z rozwiązań zakłada, że pracownicy UOKiK-u będą mogli przeszukiwać dokumentację w domach, jeśli będą mieć sygnały np. o monopolistycznych praktykach danego przedsiębiorcy. Zgodę na takie działanie będzie musiał wyrazić sąd. W przeszukaniach z zakresu prawa konkurencji – tak jak obecnie -będzie brać udział policja.

Zmiany są wprowadzane zgodnie z obowiązującymi normami. Chodzi o to, by Urząd jeszcze skuteczniej mógł wykrywać praktyki godzące w zbiorowe interesy konsumentów – zaznaczył prezes UOKiK-u, Tomasz Chróstny.

– Tego typu praktyki są realizowane zgodnie z określoną procedurą. U nas na stronie jest poradnik, w którym są zawarte wszelkie informacje, jakie powinien znać przedsiębiorca, w tym m.in. wskazówki, jak się zachować. Natomiast tego typu działania są również realizowane w asyście policji, więc nie mówimy tutaj o subiektywnej ocenie, ale mówimy o sytuacji, gdy w toku postępowania zebrany materiał bardzo mocno uprawdopodabnia tę nieuczciwą praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Wówczas, w sytuacji gdy istnieje prawdopodobieństwo, że materiały istotne w toku postępowania znajdują się w gospodarstwie domowym, znajdują się np. w mieszkaniu czy w domu danego członka zarządu, jeżeli wyrazi na to zgodę sąd, będziemy mogli w asyście policji dokonać przeszukania – wyjaśnił Tomasz Chróstny.      

Nowe przepisy mają również wprowadzić kadencyjność prezesa UOKiK, a także umożliwić Urzędowi nakładanie kar pieniężnych na przedsiębiorcę za opóźnienia w wykonaniu decyzji lub żądań prezesa UOKiK.

Projekt zmian trafi do Sejmu najprawdopodobniej jeszcze pierwszym kwartale br.

RIRM

drukuj