fot. twitter.com/UOKiKgovPL

UOKiK chce powołania regulatora rynku zagospodarowania i odbioru odpadów

UOKiK proponuje powołanie regulatora rynku odbioru i zagospodarowania odpadów. To jeden z wniosków raportu urzędu, który zbadał przyczyny wzrostu opłat za wywóz śmieci w ostatnich latach. Okazało się, że na podwyżki cen wpłynęły wyższe koszty funkcjonowania instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, oraz brak konkurencji pomiędzy nimi.

Według UOKiK nie bez znaczenia była też możliwość wpływania samorządów na ceny oferowane przez przedsiębiorców, oraz struktura właścicielska instalacji.

Tomasz Chróstny, prezes UOKiK, podkreślił, że tam gdzie samorządy są właścicielami Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, mając większy wpływ na ich działanie, ceny są znacząco niższe.

– Niezwykle ważne jest zatem postawienie nacisku na konkurencję pomiędzy instalacjami oraz wprowadzenie regulatora czuwającego nad kosztami ich funkcjonowania, tak aby uniknąć dalszego wzrostu cen obciążającego gospodarstwa domowe. W raporcie zawarliśmy propozycje poprawy efektywności pracy systemu. Jedną z nich jest zwiększenie nadzoru nad branżą i wprowadzenie regulatora rynku, który działałby dopóki nie rozwinie się konkurencja w branży. Ważną rolę do odegrania mają również gminy, które powinny prowadzić aktywną politykę wspierania konkurencji pomiędzy instalacjami. Ponadto ważne są dalsze działania wspierające obniżenie kosztów funkcjonowania samych instalacji wskazał Tomasz Chróstny.

Badanie UOKIK-u objęło wszystkie 171 instalacji przetwarzania odpadów w latach 2014-2019. Większością z nich zarządzają operatorzy z przewagą kapitału samorządowego.

W trakcie pracy nad raportem zmieniły się przepisy dotyczące RIPOK-ów. Do września 2019 r. każda z nich mogła obsługiwać jedynie określony teren. Obecnie nie ma podziału na regiony, RIPOK-i są zastąpione instalacjami komunalnymi, a firmy odbierające odpady mogą wywozić je na większe odległości.

RIRM

drukuj