fot. caritas.pl

Uliczny Patrol Medyczny – jedyny w Polsce projekt całorocznej pomocy ratowniczej dla osób bezdomnych i ubogich

Caritas Polska we współpracy ze Strażą Miejską m.st. Warszawy i z Oddziałem Warszawskiego Stowarzyszenia Lekarze Nadziei rozpoczynają projekt Uliczny Patrol Medyczny. Polega on na uruchomieniu objazdowej pomocy ratowniczej dla osób bezdomnych i ubogich przebywających poza schroniskami – w pustostanach, w ogródkach działkowych, garażach a nawet w namiotach i szałasach. Pomoc będzie udzielana całorocznie. To pierwszy tego typu projekt w Polsce.

Wśród osób bezdomnych najwięcej zgonów zdarza się z powodu wychłodzenia, zaniedbanych urazów, schorzeń i uzależnień. Przy okazji  jesienno-zimowych akcji „Trochę ciepła dla bezdomnego” i „Dzień dobry, czy wszyscy żyją?” zbieraliśmy informacje o stanie i potrzebach bezdomnych. Z tych nieraz bardzo dramatycznych spotkań i obserwacji wyłonił się projekt stałej, wspólnej i całorocznej akcji patrolowej Straży Miejskiej m.st. Warszawy  z udziałem ratowników – wolontariuszy z Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Lekarze Nadziei – wzorem istniejących od dawna patroli tego typu w Berlinie, Paryżu i innych dużych miastach w Europie i USA.

– Bezdomność jest ogromnym wyzwaniem dla społeczeństw, narodów, a przede wszystkim dla instytucji pomocowych Kościoła i jego wiernych – mówi ks. Marek Dec, zastępca dyrektora Caritas Polska.

Dodaje, że „podejmowane działania pomocowe muszą dokonywać się nie tylko z poczucia obowiązku, ale również w pełnym szacunku dla integralności osoby ludzkiej – nawet tak ciężko doświadczonej oraz z założeniem stworzenia tej grupie osób potrzebujących warunków do odbudowy własnego życia”.

W ramach projektu „Uliczny Patrol Medyczny” specjalnie oznakowany samochód Straży Miejskiej z doświadczonymi ratownikami, odpowiednio wyposażony w sprzęt i środki medyczne, będzie kilka razy w miesiącu objeżdżał, znane Strażnikom Miejskim miejsca przebywania osób bezdomnych oraz ulice Warszawy, udzielając im doraźnej pomocy medycznej, kierując lub zawożąc potrzebujących do szpitala lub Przychodni Lekarze Nadziei. Ratownicy będą udzielać osobom bezdomnym fachowych porad, a także informować o możliwościach podjęcia terapii w przypadku uzależnień i wychodzenia z bezdomności.

Jak twierdzi Janusz Sukiennik, koordynator projektu z ramienia Caritas Polska, każdy rodzaj bezdomności, zawinionej lub niezawinionej jest wielkim życiowym dramatem człowieka.

Na całoroczne działanie projektu Uliczny Patrol Medyczny (2-3 wyjazdy miesięcznie do różnych dzielnic aglomeracji warszawskiej) potrzebne jest 18 tys. zł, które zostaną przeznaczone na środki opatrunkowe i medyczne, środki czystości i inne produkty ratujące życie.

Caritas Polska – dzięki ofiarności darczyńców – zaopatrzy patrol w niezbędne środki medyczne i opatrunkowe oraz profesjonalny sprzęt do ratowania życia.

caritas.pl/RIRM

drukuj