fot. flickr.com

Ułatwienia dla rolników ze względu na suszę

W państwach dotkniętych suszą będą wprowadzone odstępstwa od reguł Wspólnej Polityki Rolnej. Chodzi między innymi o wypłatę pełnych zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych, tak by poprawić płynność finansową gospodarstw – podało Ministerstwo Rolnictwa po rozmowach z komisarzem UE ds. rolnictwa.

KE przewiduje także zwolnienie rolników z niektórych wymogów środowiskowych, w celu zapewnienia potrzebnej paszy dla zwierząt gospodarskich. O tym, jakie starty wyrządziła tegoroczna susza, mówi rolnik Gustaw Jędrejek, wiceprezes Lubelskiej Izby Rolniczej. 

– Gospodarstwo liczy ponad 50 ha użytków rolnych. Straty wystąpiły w rzepaku i na części plantacji buraka cukrowego. Później te buraki się odnowiły, ale pierwsze wrażenie było okropne. Przyszła komisja, która oszacowała straty rzepaku na 60 proc. na jednej plantacji i 30 proc. na drugiej. Straty buraków oszacowała na 40 proc. – podkreśla Gustaw Jędrejek.

Według rządowych zapowiedzi rolnicy dotknięci suszą otrzymają 1000 zł dopłaty do hektara, jeśli straty w uprawach przekroczą 70 proc. Wypłaty mają ruszyć jeszcze w tym miesiącu.

RIRM

drukuj