fot. twitter.com/MEN_GOV_PL

UKSW: Trwa II Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców

Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie trwa II Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców. Spotkaniu przyświeca hasło „Program wychowawczo-profilaktyczny w polskiej szkole”.

Wśród tematów są m.in. „znaczenie oddziaływań wychowawczych na poszczególnych etapach rozwoju dziecka, w relacjach rodzina – szkoła”, a także diagnoza sytuacji polskiego systemu oświaty w zakresie realizacji wychowawczej roli szkoły.

Nie ma edukacji bez wychowania, które jest przygotowaniem młodego człowieka do wykonywania ról społecznych – podkreśliła wiceminister edukacji narodowej Marzena Machałek podczas konferencji otwierającej spotkanie.

– Ten rok szkolny nazywaliśmy rokiem, w którym wraca do szkół wychowanie, historia oraz nauczanie przedmiotowe. Żadne nauczanie, ani przedmiotowe, ani historia, ani żadnego innego przedmiotu, nie może się odbywać bez wychowania. Wychowanie nie może odbywać się tylko w ramach programu profilaktyczno-wychowawczego, ani w ramach nauczania przedmiotowego, ani w ramach lekcji wychowawczej. To musi być spójny system profilaktyczno-wychowawczy, który odbywa się w każdym momencie bycia dziecka w szkole. To bardzo ważne zadanie dla polskiej szkoły. Żeby ona była dobra, to rodzice nie mogą stać w kącie. Rodzice muszą być bardzo ważnym, powiedziałabym pierwszoplanowym, podmiotem, który buduje szkołę pod względem takim, czego się uczymy i jak wychowujemy – powiedziała Marzena Machałek.

Działania wychowawczo-profilaktyczne powinny być zawsze dostosowane do potrzeb danego środowiska szkolnego – wskazała Katarzyna Styczyńska z Fundacji „Rodzice Szkole”. W identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów powinni uczestniczyć rodzice, a szkoła ma ich wspierać – dodała.

– Będziemy się wspólnie zastanawiać, jak ważne są działania wychowawczo-profilaktyczne dla naszych dzieci, szczególnie na styku rodzina-szkoła. Będziemy też dyskutować o tym, jak wygląda sprawa podejmowanych działań z perspektywy nadzoru pedagogicznego, jak wygląda z perspektywy rodziców, jak rodzice, którzy są zaangażowani, którzy są członkami Rad Rodziców, widzą ze swojej strony te działania. Bardzo cenna dla nas – rodziców – będzie możliwość przyjrzenia się temu, jak powinien być konstruowany ten program wychowawczo-profilaktyczny, aby spełniał swoje cele. Dodatkowo będziemy razem wymieniać poglądy i doświadczenia w ogóle w zakresie Rad Rodziców i zaangażowania rodziców w to, co dzieje się w szkole – wyjaśniła Katarzyna Styczyńska.

Organizatorami konferencji są Fundacja „Rodzice Szkole”, UKSW oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął MEN.

RIRM

drukuj