Ukraina: W parlamencie bez porozumienia, przerwa w obradach

W parlamencie Ukrainy nadal nie ma porozumienia, co do sposobów rozwiązania kryzysu politycznego.

Na porannym posiedzeniu deputowani przedstawili swoje poglądy wobec sytuacji w kraju, jednak nie podjęli żadnej decyzji na rzecz uspokojenia nastrojów. Po niespełna dwóch godzinach obrad, przewodniczący Rady Najwyższej Wołodymyr Rybak ogłosił przerwę do godz. 15.00 czasu polskiego.

Kluby parlamentarne mają do tego czasu uzgodnić stanowisko wobec zaproponowanego przez opozycję projektu zmian w ustawie zasadniczej.

Opozycja chce przywrócenia zapisów konstytucji z 2004 roku, ograniczających uprawnienia prezydenta i rozszerzających kompetencje parlamentu.

Szef frakcji rządzącej Partii Regionów prezydenta Wiktora Janukowycza, Ołeksandr Jefremow, apelując o porozumienie ,oskarżył opozycję o bojkotowanie propozycji szefa państwa, który oferował opozycyjnym politykom stanowiska w rządzie.

PAP/RIRM

drukuj