[TYLKO U NAS] Ks. prof. P. Bortkiewicz: Najważniejsze wydarzenia z życia Kościoła w 2017 r. składają się na jego trzy zasadnicze oblicza: liturgię, diakonię i martyrię

Na trzy wydarzenia [setną rocznicę objawień fatimskich, działalność charytatywną Kościoła oraz uznanie heroiczności cnót ks. kard. Wyszyńskiego – red.] chciałbym zwrócić uwagę w sposób szczególny, ale zaznaczę też, że one w jakiś ciekawy dla mnie sposób składają się na takie trzy zasadnicze oblicza Kościoła: liturgia, czyli świętowanie Fatimy, diakonia, czyli działalność charytatywna Kościoła wobec prześladowanych chrześcijan i martyria, czyli świadectwo życia ks. kard. Wyszyńskiego i ks. abp. Baraniaka – mówił w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja ks. prof. Paweł Bortkiewicz, podsumowując rok 2017 w kontekście najważniejszych wydarzeń z życia Kościoła.

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz, wymieniając najważniejsze – w jego opinii – wydarzenia z życia Kościoła w mijającym roku, szczególną uwagę zwrócił na trzy z nich.

Pierwszym z kluczowych wydarzeń była setna rocznica objawień w Fatimie – ocenił kapłan.

– Pierwszym z nich jest Fatima, setna rocznica objawień fatimskich i cały szereg wydarzeń, które w związku z tymi obchodami się wiązały, zarówno w wymiarze ogólnokościelnym, jak i w wymiarze lokalnym, kościołów lokalnych. Oczywiście, że Fatima przemawia do nas przede wszystkim swoją zasadniczą treścią, a więc wezwaniem do nawrócenia i pokuty, również odsłanianiem ogromu zła w świecie, związanego z odrzuceniem Boga i także tą straszliwą, apokaliptyczną wizją prześladowań chrześcijan i prześladowań Kościoła, która to wizja w naszych czasach, od wieku XX poczynając, zyskała bardzo konkretne oblicze, czy to w postaci prześladowań Kościoła w czasie rewolucji bolszewickiej, czy w czasie prześladowań Kościoła w Hiszpanii czy w Meksyku – tłumaczył gość „Aktualności dnia”.

W kontekście rocznicy objawień w Fatimie istotna była również kanonizacja Franciszka i Hiacynty Marto – zauważył etyk.

– Jednym z centralnych elementów krótkiego pobytu Papieża była kanonizacja Franciszka i Hiacynty Marto. Warto wspomnieć, że to była pierwsza w dziejach Kościoła kanonizacja dzieci, które nie były męczennikami. To jest też wydarzenie historyczne i wydarzenie bez precedensu, o czym warto pamiętać – zaznaczył.

Kolejnym istotnym wydarzeniem w 2017 roku była charytatywna działalność Kościoła w Polsce, szczególnie wobec prześladowanych chrześcijan – przypomniał wykładowca UAM i WSKSiM.

– Na drugim miejscu w mojej agendzie zdarzeń wymieniłbym […] działalność charytatywną Kościoła w stosunku do prześladowanych chrześcijan. Konkretnie mówiąc, działalność charytatywną Kościoła polskiego, świadczącego ogromną pomoc prześladowanym chrześcijanom. Wydarzeniem, które jak gdyby skupiało cały ciąg tych zdarzeń charytatywno-kościelnych, było wystąpienie i podziękowanie, wygłoszone w listopadzie tego roku we wrocławskiej katedrze przez księdza biskupa Georgesa Abou Khazena, biskupa z Syrii, który bardzo wyraźnie dziękował za solidarność narodu polskiego, za solidarność chrześcijan w Polsce, także za solidarność działań rządu polskiego z autentycznie prześladowanymi chrześcijanami w Syrii – podkreślił ksiądz profesor.

Trzecim istotnym wydarzeniem mijającego roku w Kościele, szczególnie z perspektywy Polski, było podpisanie przez Ojca Świętego Franciszka dekretu o heroiczności cnót ks. kard. Stefana Wyszyńskiego – wskazał ks. prof. Paweł Bortkiewicz.

– Trzeci znak, bardzo lokalny, bardzo nasz, polski, ale myślę, że niezwykle ważny, to jest wydarzenie, które dokonało się poza Polską, bo w Rzymie, 18 grudnia, kiedy Papież podpisał dekret o heroiczności cnót ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, ale to jest wydarzenie, które oczywiście dotyka naszej historii. Ono jest niesamowicie ważne z punktu widzenia wiary, z punktu widzenia wiary historycznej, bo ono przypomina ludziom, którzy cierpią już na chorobę nowoczesności i cierpią na inne choroby utraty pamięci, amnezji, czym był komunizm w Polsce, jak traktowano ludzi wierzących, jak traktowano hierarchów Kościoła w Polsce, jakie były granice tzw. wolności słowa, tzw. wolności religijnej, tzw. wolności sumienia – akcentował kapłan.

Wykładowca UAM w Poznaniu i WSKSiM wyróżnił również trzy inne istotne wydarzenia z życie Kościoła w 2017 roku: Różaniec do Granic, 500 lat reformacji oraz niejasności w kwestii przystępowania do Komunii św. osób, żyjących w związkach niesakramentalnych.

– Pierwsze to Różaniec do Granic, które jest w pewnym sensie konsekwencją Fatimy, bo Fatima zawierała przecież (i zawiera) wezwanie do modlitwy różańcowej. Różaniec do Granic to było wydarzenie niezwykle znaczące we współczesnej Polsce. […] Drugie wydarzenie to jest pięćsetlecie reformacji. Nie sposób nie wspomnieć o tym wydarzeniu, bo jest to bardzo ważna data historyczna, cywilizacyjna, kościelna, ale trzeba też bardzo wyraźnie powiedzieć, że wspominamy tę datę, natomiast daleki byłbym od użycia słowa „świętujemy” tę datę. To jest dramat Kościoła, to jest zranienie Kościoła, które bardzo znacząco osłabiło Kościół, zwłaszcza w Europie. […] Trzecie wydarzenie, też ośmielę się powiedzieć, że bardzo bolesne i bardzo trudne, to są trwające nadal niejasności wokół nauczania związanego z małżeństwem i rodziną, a konkretnie z przystępowaniem osób żyjących w związkach niesakramentalnych do Komunii świętej, czyli te kontrowersje, które wywołała papieska adhortacja Amoris Laetitia – mówił gość „Aktualności dnia”.

Całość rozmowy z ks. prof. Pawłem Bortkiewiczem w „Aktualnościach dnia” można odsłuchać [tutaj]

RIRM

drukuj