fot. tv trwam

[TYLKO U NAS] Prof. K. Pawłowicz: Członkowie Sądu Najwyższego nie przestrzegają Konstytucji RP

Punktem kluczowym jest trójpodział władzy. Artykuł 10. Konstytucji RP mówi o tym, że w Polsce mamy władzę dzieloną na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Sąd Najwyższy złamał swoim zachowaniem zasadę trójpodziału władzy, ponieważ 7-osobowy skład sędziów SN wykroczył poza swoje konstytucyjne kompetencje i naruszył kompetencje władzy ustawodawczej – mówiła prof. Krystyna Pawłowicz, członek Krajowej Rady Sądownictwa, poseł PiS, w piątkowych „Aktualnościach dnia” na antenie Radia Maryja.

Zdaniem prof. Krystyny Pawłowicz Sąd Najwyższy naruszył także kompetencje Trybunału Konstytucyjnego.

– Sąd Najwyższy wkroczył jednocześnie w kompetencje Trybunału Konstytucyjnego, który jako jedyny organ ma prawo decydować o zgodności z Konstytucją RP wszelakich ustaw, które się mogą pewnym podmiotom nie podobać. Art. 188 naszej konstytucji nadaje te uprawnienie jedynie Trybunałowi Konstytucyjnemu. Sąd Najwyższy zrobił rzecz taką, że wymyślił sobie konstrukcję, która w ogóle nie istnieje – powiedziała gość „Aktualności dnia”.

Sąd musi stosować prawo – apelowała członek Krajowej Rady Sądownictwa.

– Sąd co najwyżej może zawiesić dane postępowanie, jeśli ma co do niego jakieś wątpliwości. Może wtedy skierować zapytanie do Trybunału Konstytucyjnego lub do innego podmiotu, natomiast nie może zawiesić prawa. Nawet Trybunał Konstytucyjny nie ma uprawnień do zawieszenia prawa, a jedynie orzec o zgodności lub niezgodności jakiejś ustawy z Konstytucją RP – stwierdziła profesor Krystyna Pawłowicz.

Kilku sędziów wysłało zapytanie w tej sprawie do Trybunału Sprawiedliwości UE.

– Oni przesłali to, z naruszeniem traktatów i polskiego prawa. Wysłali swoje pytania, kilku sędziów z własnego imienia i nazwiska, do europejskiego trybunału, który nie ma żadnej kompetencji do decydowania o sprawach działania i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce. To nie jest sprawa dla żadnego obcego trybunału. Sąd Najwyższy przekroczywszy wszelkie granice i stawiając przed polską opinią publiczną i niezorientowanymi środowiskami jakichś aktorów, którzy wypowiadają się w każdej sprawie, wmawia nam, że podlegamy pod Unię Europejską, Unia nie jest naszym panem i jej przepisy nie są nadrzędne nad Konstytucję RP – podsumowała poseł PiS.

Całość audycji „Aktualności dnia” z udziałem prof. Krystyny Pawłowicz można odsłuchać [tutaj].

RIRM

drukuj