fot. tv trwam

[TYLKO U NAS] Prof. J. Szyszko: Światowa Federacja Naukowców podkreśla, że należy wyjaśnić sprawę roli Kościoła katolickiego w jednoczącej się Europie

Mamy dwie odpowiedzi ze strony Światowej Federacji Naukowców, która popiera nasze stanowisko i mówi, że należy wyjaśnić sprawę roli Kościoła katolickiego w jednoczącej się Europie (…), bo Europa ma korzenie chrześcijańskie, a Kościół katolicki i chrześcijaństwo są mocno atakowane w Polsce. A drugą sprawą jest Puszcza Białowieska (…) – żeby nie szkalować Polski i nie obrażać jej na forum międzynarodowym – mówił prof. Jan Szyszko w poniedziałkowych „Aktualnościach dnia” na antenie Radia Maryja.

Były minister środowiska prof. Jan Szyszko jest członkiem Światowej Federacji Naukowców, która powstała po to, aby nauka służyła rozwojowi gospodarczemu i pokojowi na świecie.

– Jest to największa organizacja naukowa na świecie – zrzesza ponad 10 tysięcy naukowców. (…) Ponad 100 państw w tym uczestniczy. To jest organizacja, która wyrosła kilkadziesiąt lat temu ze środowiska fizyków jądrowych, którzy domagali się tego, aby fizyka jądrowa została używana dla rozwoju gospodarczego, dla pokoju, a nie dla wojny. Pamiętajmy, że to fizycy jądrowi w ciągu krótkiego czasu doprowadzili do tego, że wyprodukowali bombę jądrową, a skutkiem tego była Hiroszima i Nagasaki – tłumaczył prof. Jan Szyszko.

Jak powiedział gość „Aktualności dnia”, co roku odbywają się sesje Światowej Federacji Naukowców, podczas których analizowane są problemy i zagrożenia na świecie.

– Między 19 a 24 sierpnia odbyła się 52. sesja i tam zajmowaliśmy się wielkimi problemami świata. To są sprawy związane z problemem energetycznym i wykorzystaniem w celach pokojowych fizyki jądrowej, z klimatem, kryzysem wodnym – brakiem wody, gdyż ten problem narasta bardzo mocno – z cyberbezpieczeństwem, medycyną, środowiskiem, jak również sprawy poświęcone rodzinie – rodzina jest uznawana jako podstawowa jednostka, która gwarantuje możliwość normalnego rozwoju i funkcjonowania świata – wskazał były minister środowiska.

Światowa Federacja Naukowców zaapelowała przeciw aktom nienawiści wobec Kościoła katolickiego w Polsce [czytaj więcej]. Jest również zaniepokojona sprawą Puszczy Białowieskiej z powodu skargi Komisji Europejskiej, która zarzuciła Polsce, że wycina drzewa, kierując się chęcią zysku [czytaj więcej].

– Światowa Federacja Naukowców wystosowała dwa listy. Jednym z listów jest odpowiedź na zaproszenie do dialogu wystosowane przez Międzynarodowy Instytut Badań Humanistycznych i Przyrodniczych. Zaproszenie do dialogu podpisały trzy osoby: ja, ks. prof. Paweł Bortkiewicz i ks. prof. Tadeusz Guz, aby w sposób merytoryczny i obiektywny dokonać oceny tego, jaka jest rola Kościoła katolickiego w jednoczącej się Europie, gdyż Kościół jest atakowany w sposób mijający się z prawdą. A drugą sprawą jest Puszcza Białowieska, gdzie to, co jest wielkim dziedzictwem kulturowo-przyrodniczym Polski, miejscowej ludności, polskiej szkoły, ochrony przyrody polskiego modelu łowiectwa, leśnictwa, zostało pokazane zupełnie nieprawdziwie jako to, że Polska niszczy ostatnią puszczę Europy i chce ją wyciąć dla zysku – wyjaśnił prof. Jan Szyszko.

– Z tego powodu wystosowaliśmy takie zaproszenie do dialogu, aby na bazie faktów, danych historycznych i nauki wyjaśnić tę sprawę. Podobnie jak sprawę z polskim Kościołem. I mamy dwie odpowiedzi ze strony Światowej Federacji Naukowców, która popiera nasze stanowisko i mówi, że należy wyjaśnić sprawę roli Kościoła katolickiego w jednoczącej się Europie (…), bo Europa ma korzenie chrześcijańskie, a Kościół katolicki i chrześcijaństwo są mocno atakowane w Polsce. A drugą sprawą jest Puszcza Białowieska (…) – żeby nie szkalować Polski i nie obrażać jej na forum międzynarodowym – dodał.

1

Światowa Organizacja Naukowców, respektując pluralizm religijny i szacunek dla obiektywnych wartości, w imię poszanowania wolności religijnej i godności osoby ludzkiej, zapoznała się z uwagą z raportem Międzynarodowego Instytutu Nauk Humanistycznych i Przyrodniczych, dotyczącym stanu Kościoła katolickiego w Polsce. Podziela zawarty w tym raporcie niepokój związany z działalnością usiłującą zdyskredytować istotę i misję Kościoła katolickiego.

Uznając, że zarówno nauka, jak i kultura operują w opisie rzeczywistości znakiem i symbolem wyrażamy sprzeciw wobec manipulacjom, które mają charakter semantyczny i aksjologiczny.

Wyrażając głębokie przekonanie, że zarówno nauka, jak i wiara pozostają w służbie Prawdy, wyrażamy zaniepokojenie próbami zakłamania rzeczywistości poprzez presje działań o charakterze ideologizacji.

Świadomi tego, że każdy dyskurs, nawet kontrowersyjny, domaga się zasad etycznych – szacunku dla prawdy i osoby drugiego człowieka w sporze, domagamy się respektowania tych zasad jako elementarnej wartości społeczeństwa pluralistycznego. Zwracamy się z apelem o obiektywne, oparte na faktach – także historycznych i socjologicznych przywrócenie autentycznego wizerunku Kościoła katolickiego i szacunek dla ludzi wierzących” – czytamy w liście.

Całość rozmowy z prof. Janem Szyszko można odsłuchać [tutaj].

RIRM

drukuj