[TYLKO U NAS] Prezydent A. Duda z okazji 28. rocznicy powstania Radia Maryja: Głos Radia Maryja jest wciąż bardzo potrzebny

Głos Radia Maryja jest wciąż bardzo potrzebny. Niesie pokrzepienie, katolickie nauczanie o Bogu i człowieku, ale też odważnie mówi o ważnych sprawach całej naszej wspólnoty narodowej – napisał w liście skierowanym do uczestników obchodów 28. rocznicy powstania Radia Maryja prezydent RP Andrzej Duda. List odczytał minister Adam Kwiatkowski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

Trwają obchody 28. rocznicy powstania toruńskiej rozgłośni. Do świętujących urodziny Radia Maryja pielgrzymów w Toruniu list skierował prezydent Andrzej Duda. Głowa państwa zaznaczyła w nim, że „w całej Polsce jest tylko jedna taka rozgłośnia, w której sama nazwa – czyli imię jej Najświętszej Patronki – wzbudza głęboki szacunek i żywe uczucia”.

– Stacja, której nazwa przywołuje dumną pamięć o wielkiej polskiej historii i kulturze, o naszych bogatych tradycjach duchowych. Przypomina także o pracy kilkudziesięciu pokoleń, które pod hasłem „Bóg, Honor i Ojczyzna”, walcząc, tworząc i pracując z imieniem Maryi na ustach, wybudowały unikalny gmach naszej narodowej tożsamości, wolności i niepodległej państwowości. Jedno jest w Polsce radio, którego wierni słuchacze z całego kraju i na obczyźnie tworzą wspólnotę nazywaną przez niech nie klubem czy towarzystwem, lecz rodziną – zauważył prezydent.

Andrzej Duda napisał również, że rodzina ta „bezinteresownie pomaga potrzebującym. Ujmuje się za swoimi członkami i lojalnie wspiera swoich duszpasterzy”.

– Pamięta też o tym, że są inne rodziny, że naród – jak nauczał ks. kard. Stefan Wyszyński – to „rodzina rodzin”. Dlatego ta wyjątkowa wspólnota angażuje się także w sprawy publiczne, w inicjatywy, których celem jest dobro wspólne wszystkich Polaków, pomyślność całej Rzeczypospolitej – wskazał.

Prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że „dzięki Bożej Opatrzności, inwencji i niespożytej energii o. dr Tadeusza Rydzyka CSsR oraz jego współpracowników, powstało dzieło, które realnie wpłynęło na przebieg polskiej historii najnowszej”.

– Głos Radia Maryja jest wciąż bardzo potrzebny. Niesie pokrzepienie, katolickie nauczanie o Bogu i człowieku, ale też odważnie mówi o ważnych sprawach całej naszej wspólnoty narodowej, w tym również o problemach, które niektórzy wolą pomijać milczeniem. Radio Maryja współtworzy demokratyczny pluralizm opinii. Korzystając z wolności słowa, odważnie i suwerennie – realnie tę wolność wzmacnia. Zdecydowanie staje w obronie dobrego imienia Polski oraz chrześcijańskich i uniwersalnych wartości, na których opiera się cywilizacji europejska. Upomina się też o niezbywalne prawa ludzi wierzących. Tworzy przestrzeń duchowej i intelektualnej formacji, a jednocześnie tworzy niezależne, fachowe źródło informacji. Stale się rozwija i powiększa szeregi swoich słuchaczy o przedstawicieli młodego pokolenia. Jest forum spotkań prężnego środowiska. (…) Wszystko to stanowi dobro, które – jak ufam – będzie stale pomnażane w duchu wiernej, wytrwałej służby Bogu i Ojczyźnie – wskazał prezydent Andrzej Duda.

 

radiomaryja.pl

drukuj