fot. tv trwam

[TYLKO U NAS] Ks. dr A. Posacki: Odrzucenie Boga przechodzi natychmiast na samoubóstwienie, ubóstwienie natury czy materii

Ta niechęć poddania się Bogu, niechęć przyjęcia posłuszeństwa Bogu w swoim życiu na wzór Chrystusa. To odrzucenie przechodzi natychmiast na samoubóstwienie, ubóstwienie natury czy materii. Egzorcyści na całym świecie, nie tylko katoliccy, ale i prawosławni, protestanccy, są zgodni w jednym: grzechy idolatrii najszybciej wywołują zniewolenie demoniczne. Są to przeważnie grzechy w formie satanizmu i w formie okultyzmu – wskazał ks. dr hab. Aleksander Posacki, znawca tematyki sekt, demonologii, problematyki okultyzmu i ezoteryzmu, podczas „Rozmów niedokończonych” w TV Trwam.

Ks. dr hab. Aleksander Posacki omawiając współczesne zagrożenia duchowe, zaznaczył, iż jednym z głównych grzechów niebezpiecznych dla zbawienia jest grzech pychy. Bardzo często jest przedefiniowany jako forma samorealizacji, samoaktualizacji, czyli takiego samozadowolenia człowieka, który jest samowystarczalny – tłumaczył teolog.

– Ta samowystarczalność jest tutaj kluczowa. Ona jest dzisiaj traktowana dosyć pozytywnie. Ustanowiony na tym jest cały humanizm, etyka autonomiczna Kanta, wcześniej mnóstwo nurtów psychologicznych, terapeutycznych, pseudoterapeutycznych, które próbują jakby zakłamać ten moment grzechu zmieniając jego znaczenie, a co więcej – traktując ten grzech jako rodzaj cnoty. Następuje pewna inwersja. A z kolei to, co było cnotą w klasycznym ujęciu, np. pokora, skrucha, poczucie duchowego wstydu – jest wyśmiewane, pomniejszane, wyeliminowane – podkreślił filozof.

Gość „Rozmów niedokończonych” zwrócił uwagę na słowa, które wypowiedział niegdyś George Orwell: kto ma język, ten ma władzę. Chodzi o zmianę pierwotnego znaczenia słów na zupełnie odwrotne – kłamliwe.

– Jeżeli na poziomie języka, na poziomie filozofii, psychologii, psychoanalizy te grzechy duchowe są wyeliminowane przez przedefiniowanie, jest inwersja znaczeniowa, to ludzie, którzy wchodzą w takie doświadczenie już pod inną nazwą – właśnie „samorealizacji”, „samoaktualizacji” – wchodzą w przepaść duchowego upadku. W to, co kiedyś, a także współcześnie egzorcyści nazywają „paktem z szatanem” (…). O teologii paktu z szatanem mówi św. Augustyn w „Wyznaniach” oraz w innych dziełach, bo miał takie doświadczenie własne, a także obserwował u pogan taki rodzaj przymierzania się z szatanem. O tym mówi też św. Tomasz, że jest to możliwe np. przez praktyki okultystyczne i ezoteryczne – powiedział.

Teolog mówił, że przyczyną jest na pewno grzech pierworodny – pierwotna pokusa. Upadek jest bardzo mocno zakorzeniony w ludzkiej duszy – dodał.

– Ta niechęć poddania się Bogu, niechęć przyjęcia posłuszeństwa Bogu w swoim życiu na wzór Chrystusa, to odrzucenie przechodzi natychmiast na samoubóstwienie, ubóstwienie natury czy materii. Nawet tzw. sekularyzacja, o której dużo się mówiło, okazała się taką ukrytą formą religii. Zresztą wszystkie wielkie systemy, jakoby ateistyczne czy komunizm, o którym pisał Bierdiajew, również był formą religijności czy formą religii. Gdzieś tam w sercu człowieka pierwotna pokusa jest deformowana w pseudoreligię, samoubóstwienia czy ubóstwienia świata, ubóstwienia kosmosu – wyjaśnił ks. dr Aleksander Posacki.

Filozof tłumaczył także czym dokładnie jest samoubóstwienie.

– Samoubóstwienie jest to grzech idolatrii. Kto jest najbardziej ubogi duchowo w negatywnym sensie? Kogo dotyka nędza duchowa? To są ludzie, którzy popełniają grzechy ducha, które są niebezpieczne dla zbawienia: grzech przeciwko Duchowi Świętemu – pycha oraz idolatria, czyli bałwochwalstwo (…). Gdy chodzi o fałszywe kulty, w katechizmie jest przypomniane, że męczennicy nawet unikali udawania kultu. Nie tylko unikali fałszywych kultów, ale samego udawania, ponieważ był to grzech tak bardzo poważnie traktowany, tak niebezpieczny dla zbawienia. Egzorcyści na całym świecie, nie tylko katoliccy, ale i prawosławni, protestanccy, są zgodni w jednym: grzechy idolatrii najszybciej wywołują zniewolenie demoniczne. Są to przeważnie grzechy w formie satanizmu i w formie okultyzmu – akcentował znawca tematyki sekt i demonologii.

radiomaryja.pl

drukuj