[TYLKO U NAS] Ks. bp T. Bronakowski: Wobec dramatycznych problemów związanych z nadużywaniem alkoholu modlimy się o łaskę trzeźwości dla wszystkich Polaków

Wobec dramatycznych problemów związanych z nadużywaniem alkoholu modlimy się o łaskę trzeźwości dla wszystkich Polaków. Prosimy także Boga o siłę, odwagę i dynamikę zaangażowania w działalność trzeźwościową. (…) Nadużywanie alkoholu bardzo często prowadzi do osłabienia, a nawet utraty wiary – podkreślał ks. bp Tadeusz Bronakowski w felietonie z cyklu „Myśląc Ojczyzna” w TV Trwam.

Dziś rozpoczął się 53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, który odbywa się co roku w ostatnią niedzielę przed Środą Popielcową. Jest jednym z poważniejszych działań podejmowanych przez Apostolstwo Trzeźwości w Polsce w celu nawoływania do trzeźwości i wynagradzania Bogu za grzechy popełniane w czasie zabaw karnawałowych.

– Wobec dramatycznych problemów związanych z nadużywaniem alkoholu modlimy się o łaskę trzeźwości dla wszystkich Polaków. Prosimy także Boga o siłę, odwagę i dynamikę zaangażowania w działalność trzeźwościową. Drugi cel ma charakter profilaktyczny. Zaczynamy w ostatnią niedzielę okresu zwykłego, jeszcze w czasie karnawału, aby powiedzieć wyraźnie: Chrześcijanin wzywany jest do trzeźwości w każdych warunkach, także podczas karnawałowej czy innej zabawy. Kolejny cel to wynagrodzenie Bogu za grzechy pijaństwa przez naszą modlitwę, przez czuwanie czy ofiary duchowe – mówił ks. bp Tadeusz Bronakowski.

Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu to czas, który każdy z nas powinien jak najlepiej wykorzystać. Troska o trzeźwość to obowiązek każdego z nas – akcentował felietonista i wskazał na skutki związane z nadużywaniem alkoholu.

– Skala problemów związanych z brakiem trzeźwości jest przerażająca. Uzależnionych od alkoholu jest prawie milion Polaków. Niemal 4 miliony pije ryzykownie i szkodliwie. Około 2 milionów polskich dzieci żyje w rodzinach z problemem alkoholowym, a co najmniej połowa z nich żyje w sytuacji drastycznego zagrożenia zdrowia i rozwoju. Średnio każdy Polak powyżej 15 roku życia wypija prawie 13 litrów czystego alkoholu rocznie. Musimy mieć świadomość, że co roku z powodu alkoholu umiera na świecie więcej osób niż z powodu gruźlicy czy głodu – podkreślił gość TV Trwam.

Alkohol przyczynia się nie tylko do utraty zdrowia czy rozbicia rodziny.

– Nadużywanie alkoholu bardzo często prowadzi do osłabienia, a nawet utraty wiary. Wiąże się niejednokrotnie z trwaniem w grzechu oraz zanikiem więzi z Panem Bogiem i wspólnotą Kościoła. Alkohol jest więc zagrożeniem dla życia wiecznego. Nie możemy się z tym pogodzić – musimy działać. Miłość do Boga i drugiego człowieka przynagla nas, abyśmy nie pozostali obojętni na zagrożenia, które wiążą się z brakiem trzeźwości. Każdy powinien zaangażować się w to dzieło. Trzeba działać z odwagą i dynamizmem, trzeba zapobiegać, bo leczyć jest bardzo trudno – apelował ksiądz biskup.

Kluczową rolę w uchronieniu dzieci przed inicjacją alkoholową odgrywają ich rodzice.

– Troska o trzeźwość to troska o najważniejsze sprawy naszego życia. To troska o wiarę, o nadzieję, o miłość, o spokojne rodziny i rozwijającą się ojczyznę. Dzisiaj potrzebne jest wielkie zaangażowanie rodziców, którzy muszą chronić swoje dzieci przed inicjacją alkoholową. Przede wszystkim wartość ochronną ma miłość i bliskość. Dzieci kochane, otoczone troską, czujące wsparcie rodziców i ich zainteresowanie zdecydowanie rzadziej mają problemy z alkoholem – zaznaczył felietonista.

 

radiomaryja.pl

 

 

drukuj