Trwa walka o pamięć ofiar obławy augustowskiej

Białostocki IPN poszukuje osób, które posiadają informacje dotyczące obławy i mordu dokonanego przez NKWD na około 600 działaczach podziemia niepodległościowego.

Ważnym tropem, ma być meldunek kontrwywiadu do szefa NKWD z dnia 2 lipca 1945, mówiący o przekazaniu do  NKWD na Litwie grupy nazwanej  „Litwinami”.

Pracownicy IPN-u ustalili, że byli to prawdopodobnie obywatele Litwy przynależący do organizacji niepodległościowych, aresztowani podczas obławy.

Dlatego apel został wystosowany także do władz Litwy, Rosji i organizacji litewskich w Polsce.

Białostocki IPN jest pewien, że konkretne dokumenty odnośnie obławy znajdują się w archiwach KGB w Moskwie dodaje prokurator Zbigniew Kulikowski z wydziału śledczego IPN z Białegostoku.

Zostały skierowane wnioski o pomoc prawną do Republiki Litwy oraz do Rosji. (…) Do Rosji skierowano wnioski o konkretne dokumenty, które przechowywane są w Moskwie, na  ul. Bolshaya Łubianka 2, w archiwum KGB. W tym wniosku prosimy o akta spraw, które były prowadzone przeciwko naszym obywatelom, którzy zostali zatrzymani. Prosimy także o akta osobowe funkcjonariuszy „Śmierszu”, którzy zabijali naszych obywateli – powiedział Zbigniew Kulikowski, prokurator.       

Wypowiedź Zbigniewa Kulikowskiego


Pobierz Pobierz

 

RIRM

drukuj