fot. twitter/sejm

Trwa posiedzenie Sejmu

Trwa rozpoczęte dziś trzydniowe posiedzenie Sejmu. W porządku obrad są m.in.: nowela ustawy o ewidencji ludności, która zakłada utrzymanie obowiązku meldunkowego oraz projekt ustawy o rynku mocy i rządowy projekt ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Dziś przed południem w Izbie Niższej parlamentu odbyło się I czytanie rządowego projektu nowelizacji o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków.

Zmiana ustawy to konsekwencja nowych przepisów „Prawo wodne” oraz zaleceń Najwyższej Izby Kontroli dot. kształtowania cen w tym obszarze – powiedział w Sejmie Mariusz Gajda, wiceminister środowiska.

– Obecnie jest sytuacja taka, że taryfy za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, czyli te ceny, które płaci każdy obywatel korzystający z tych usług, są zatwierdzane uchwałą Rady Gminy. Jednocześnie większość przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych jest albo większościowo, albo w stu procentach własnością tej samej gminy. Zachodzi więc konflikt interesów, że ten, kto ustala taryfę, sam ją zatwierdza – tłumaczył Mariusz Gajda.

Posłowie zajmują się też rządowym projektem ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Na popołudnie przewidziane jest natomiast drugie czytanie projektu ustawy, która zakłada obciążenie nieruchomości komercyjnych, takich jak centra handlowe, sklepy czy biurowce, wartych więcej niż 10 mln złotych nowym podatkiem. Będzie on wynosił 0,4 proc. rocznie od wartości danej nieruchomości.

RIRM

drukuj