fot. E. Sądej / Nasz Dziennik

Toruń: 13 maja Konferencja „Jeszcze Polska nie zginęła – wieś”

O KONFERENCJI.

„Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi.” Jan Paweł II

Konferencja pt.”Jeszcze Polska nie zginęła – wieś” odbędzie się w dniu 13 maja 2017r. w Arenie Toruń.
Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na ogromną rolę kościoła, leśnictwa oraz łowiectwa w rozwój polskiej wsi. Wsi, która jest matecznikiem polskości, patriotyzmu oraz siły narodu polskiego.

PROGRAM KONFERENCJI

11:00
Msza Święta pod przewodnictwem J.E. Ks. Bp. Edwarda Janiaka. Homilię wygłosi J.E. Ks. Bp. Antoni Pacyfik Dydycz

12:15
Otwarcie konferencji – Ojciec dr Tadeusz Rydzyk, prof. dr hab. Jan Szyszko

12:45
„Filozoficzna analiza ideologicznych podstaw animalizacji człowieka i humanizacji zwierząt i drzew” – ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz

13:05
„Kościół i przyroda – Wolność artystyczna czy działania z premedytacją” – Temida Stankiewicz Podhorecka

13:20
„Rola wsi w walce o Polskę” – dr Mirosław Sulej

13:35
„Wieś i jej rola w polskim społeczeństwie – tło historyczne” – Wojciech Włodarczyk

13:50
„Leśnictwo dla polskiej wsi” – dr Konrad Tomaszewski

14:05
„Łowiectwo dla polskiej wsi” – prof. dr hab. Wanda Olech – Piasecka

14:20
„Polskie łowiectwo dla ochrony przyrody – dziedzictwo kulturowe” – prof. dr hab. Roman Dziedzic

14:35
„Kościół dla polskiej wsi – wieś dla polskiego kościoła katolickiego” – prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk

14:55
Podsumowanie

więcej informacji na stronie: konferencjatorun.pl

drukuj