Szwecja i Holandia likwidują opłaty wizowe dla uczestników ŚDM

Szwecja i Holandia – znajdujące się w gronie państw udzielających Polsce pomocy konsularnej w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży – zwolnią pielgrzymów z opłat wizowych. O sprawie poinformował w środę parlamentarzystów Jerzy Chmielewski, pełnomocnik ministra spraw zagranicznych ds. ŚDM.

Jak mówił Jerzy Chmielewski podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Organizacji ŚDM Kraków 2016, ministerstwo spodziewa się, że jeszcze kilka innych państw zadeklaruje się i zwolni pielgrzymów z opłat wizowych.
Według informacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych wszystkie kraje strefy Schengen, do których Polska zwróciła się o pomoc wizową – Francja, Niemcy, Włochy, Portugalia, Belgia i Norwegia – wyraziły zgodę na jej reprezentowanie.

Zgodnie z uchwaloną w marcu rządową specustawą ws. Światowych Dni Młodzieży, opłaty wizowe dla pielgrzymów zniesiono w polskich placówkach konsularnych. W punktach innych krajów – zależy to od decyzji tych państw. Jerzy Chmielewski wyjaśnił, że polska dyplomacja występowała o zwolnienie z opłat, ponieważ uczestnictwo w ŚDM i tak jest kosztowne.

„Trzeba kupić pakiet pielgrzyma, ubezpieczenie, zapewnić sobie transport. Tymczasem wielu młodych, którzy chcą do Krakowa przyjechać, pochodzi z biednych krajów” – zaznaczył pełnomocnik ministra spraw zagranicznych ds. ŚDM.

Wizy mają być też wydawane w placówkach krajów, z którymi Polska ma podpisane umowy o stałej reprezentacji – Czech, Holandii, Szwajcarii oraz Szwecji.

Uruchomione zostaną ponadto co najmniej 3 mobilne punkty konsularne – na Filipinach (Manila) i Dominikanie (Santo Domingo) oraz w Ekwadorze (Quito). W każdym z tych krajów do uczestnictwa w ŚDM zarejestrowało się już kilkaset pielgrzymów. Mobilne punkty funkcjonować mają od maja do lipca br.

Jerzy Chmielewski poinformował, że wydano na to 1,5 mln zł; znacznie mniej niż zakładano na początku. Dodał, że zastosowanie tego mechanizmu MSZ traktuje jako inwestycję, która może się przydać przy innych dużych wydarzeniach.

„W efekcie tych wszystkich poczynań, zarówna nasza stała siatka urzędów konsularnych, jaki i tych dodatkowych punktów wizowych oraz pomoc zagraniczna pozwala nam dotrzeć do prawie wszystkich państw, z których pochodzą pielgrzymi. Ze statystyki Komitetu Organizacyjnego ŚDM datowanego na 10 kwietnia wynika, że na spotkanie z Papieżem Franciszkiem w Polsce zarejestrowało się prawie 584 tys. osób, z czego ok. 400 tys. z zagranicy” – podkreślał pełnomocnik szefa MSZ.

Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Krakowie, w dniach 26-31 lipca; od 27 do 31 w Polsce będzie przebywał papież Franciszek.

Najliczniej reprezentowani wśród zagranicznych pielgrzymów są jak na razie mieszkańcy Włoch, Francji, Brazylii, Ukrainy i Argentyny. Organizatorzy podkreślają jednak, że dopiero drugi etap rejestracji zweryfikuje rzeczywistą liczbę uczestników Światowych Dni Młodzieży. Organizatorzy spodziewają się, że w czasie ŚDM do Polski przyjechać może nawet 2,5 mln pielgrzymów.

PAP/RIRM

drukuj