Szefowie central związkowych spotkają się z prezydentem

Szefowie trzech największych central związkowych przedstawią prezydentowi uzgodnione przez siebie założenia zmian w ustawie o dialogu społecznym. Spotkanie zaplanowano na godz. 13.00.

Bronisław Komorowski do Pałacu Prezydenckiego zaprosił także pracodawców.

Jest to swoistego rodzaju odpowiedz na apel związków zawodowych, które podczas wrześniowych manifestacji w Warszawie zwróciły się do prezydenta o włączenie się w rozwiązanie konfliktu z rządem. Wcześniej zawiesiły udział w pracach Komisji Trójstronnej podkreślając, że strona rządowa prowadzi dialog pozorowany.

Tadeusz Majchrowicz, zastępca Krajowej NSZZ „S” zaznacza, że spotkanie może być swoistym przełomem w trwającym impasie.

– W kwestii dialogu społecznego udało nam się wypracować nową propozycję, nowe rozwiązanie, które przewodniczący Piotr Duda, Jan Guz i Tadeusz Chwałka przekażą prezydentowi oraz przedstawią pracodawcom. Jest to być może początek, pewien przełom w tym impasie, który trwa już kilka miesięcy, od momentu zawieszenie pracy Central Związkowych w Komisji Trójstronnej – informuje Tadeusz Majchrowicz.

„Nowy projekt zakłada, m.in., że nowopowstała Rada Gospodarcza nie podlegałaby ministrowi pracy, którego odwołania chcą związkowcy” – dodaje Tadeusz Majchrowicz.

– Ten nowy pomysł w skrócie mówi o tym, że Rada Gospodarcza, która byłaby nowym ciałem w miejsce Trójstronnej Komisji ds. społeczno-gospodarczych, nie podlegałaby ministrowi pracy; byłaby ciałem niezależnym i to gwarantowałoby jej możliwość skutecznego funkcjonowania. Oczywiście prezentujemy w tej propozycji 7 głównych punktów, które musiałyby być efektem uzgodnienia w tej radzie. Jeżeli te najistotniejsze kwestie nie byłyby uzgodnione dla związków, dla pracowników, wtedy premier, Rada Ministrów nie mieliby możliwości kontynuowania prac w tym zakresie – wyjaśnia zastępca Krajowej NSZZ „Solidarność”.

RIRM

 

 

drukuj