fot. PAP/Jacek Turczyk

Szefowa MEN: W czwartek kolejne spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych

W czwartek planowane jest kolejne spotkanie kierownictwa resortu edukacji z przedstawicielami związków zawodowych – poinformowała w poniedziałek Anna Zalewska, szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Minister uczestniczyła w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w spotkaniu konsultacyjnym z udziałem związkowców. Dotyczyło ono m.in. projektu rozporządzenia ministra edukacji narodowej, zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

A. Zalewska przekazała, że „trwają prace nad zmianami”.

„W czwartek będziemy ustalać harmonogram” – podała szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej.

„Każdy ze związków, oprócz kilku wspólnych postulatów, ma swoje własne, będziemy musieli na ten temat dyskutować. Będziemy to czynić, mam nadzieję, z dużą satysfakcją dla obu stron, ale przede wszystkim, by system edukacji funkcjonował właściwie” – powiedziała minister.

Pod koniec grudnia minister skierowała do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli w 2019 r. Zgodnie z nim płace zasadnicze nauczycieli wzrosną w 2019 r., zależnie od stopnia awansu zawodowego, od 121 do 166 zł brutto.

PAP/RIRM

drukuj