Prezydent podpisał nowelę o darmowym podręczniku

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o systemie oświaty, która otwiera Ministerstwu Edukacji Narodowej drogę do przygotowania bezpłatnych podręczników dla najmłodszych uczniów.

Poseł Marzena Machałek zauważa, że rządowy pomysł darmowych podręczników wprowadza chaos i bałagan.

– To oznacza, że teraz (już legalnie) rząd PO może wprowadzać swój pijarowski projekt darmowych podręczników, który tak naprawdę nie jest przygotowany i wprowadzi więcej bałaganu niż pożytku. Wiemy doskonale, że jest to robione na chybcika, z wielkimi błędami; te rzeczy są nieprzemyślane. Oczywiście jesteśmy za darmowymi podręcznikami, ale uważamy, że przygotowanie takiego podręcznika to jest proces. To musi być przygotowane rzetelnie pod względem treści, a także metodycznie – powiedziała poseł Marzena Machałek.

Już na początku prac w Sejmie opozycja zgłaszała zastrzeżenia do rządowych propozycji. Wytykała m.in. zniesienie obowiązku podania do 15 czerwca listy proponowanych podręczników. Rodzice mieli wówczas czas, by kupić książki używane.

Poseł Marzena Wróbel powiedziała, że kontrowersje wzbudza chociażby to, że nowy podręcznik będzie oddany do użytku już po przygotowaniu i wydrukowaniu.

–  My jako rodzice, czy dziadkowie nie wiemy czy w tych podręcznikach nie znajdą się elementy ideologii gender. Nikt tego nie sprawdzi. Nie wiemy czy nie zostaną wprowadzone skandaliczne standardy wychowania seksualnego, które są w tej chwili proponowane chociażby przez WHO – powiedziała poseł Marzena Wróbel.

W parlamencie pracom nad rządowym projektem noweli nadano tryb pilny. Sejm uchwalił nowelizację 21 lutego. Wczoraj w jej sprawie głosował Senat, który nie zaproponował żadnych poprawek.

Zapowiadany przez MEN podręcznik ma mieć cztery części: polonistyczną, matematyczną, przyrodniczą i społeczną. Nie są jeszcze znani jego autorzy; wstępne prace nad jego przygotowaniem prowadzi Ośrodek Rozwoju Edukacji – instytucja podległa resortowi edukacji. Nowelizacja wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw.

 

RIRM 

drukuj