PAP/Bartłomiej Zborowski

Szefowa MEN apeluje o zwracanie uwagi na problem dopalaczy podczas ferii

Szefowa MEN Anna Zalewska zaapelowała we wtorek do dyrektorów szkół i placówek oświatowych o zapoznanie rodziców i opiekunów uczniów z specjalnym listem GIS oraz KGP na temat tzw. dopalaczy. „Ważne, by młodzi ludzie byli świadomi potencjalnych zagrożeń”- podkreśliła Zalewska.

Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas oraz Komendant Główny Policji Jarosław Szymczyk w liście do rodziców przypomnieli, że od sierpnia obowiązują nowe przepisy, zgodnie z którymi posiadanie, wytwarzanie, produkcja i wprowadzanie do obrotu nowych substancji psychoaktywnych zaczęło podlegać sankcjom karnym. Osoby trudniące się handlem dopalaczami będą karane jak handlarze narkotyków.

W liście zaznaczono, że nastąpił spadek zatruć nowymi narkotykami, jednak w 2018 roku, szczególne zagrożenie dla zdrowia i życia powodowały opioidy i kannabinoidy syntetyczne, używane także drogą wziewną za pomocą e-papierosów i donosowych atomizerów.

Jak podkreślono, najskuteczniejszą metodą uzyskania poprawy sytuacji jest radykalne ograniczenie popytu, czyli zmniejszanie zainteresowania używaniem nowych narkotyków przez młodzież, m.in. poprzez wpływanie na jej zachowania i trwałe „odejście od brania”.

„W procesie wychowywania, w oparciu o zaufanie, jakie młodzi ludzie mają do rodziców, przy wsparciu instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, ważne jest uświadomienie destrukcyjnego wpływu substancji psychoaktywnych na osiąganie przez młodego człowieka ważnych celów życiowych, takich jak zdobycie wymarzonego zawodu, nawiązanie bliskich relacji i założenie szczęśliwej rodziny” – podkreślono w liście GIS i KGP.

Szefowa MEN podkreśliła w komunikacie zamieszczonym na stronie resortu, że wyjazdy na obozy i zimowiska powinny przebiegać w bezpiecznych i komfortowych warunkach, a młodzi ludzie powinni być świadomi potencjalnych zagrożeń.

„Jednym z nich jest niebezpieczeństwo zażywania substancji psychoaktywnych. To ważny problem zarówno przy okazji rozpoczynających się ferii zimowych, jak i całego roku szkolnego” – podkreśliła minister edukacji. Zaapelowała do dyrektorów szkół i placówek oświatowych o zapoznanie rodziców i opiekunów uczniów z listem GIS oraz KGP.

Szefowa MEN przypomniała również, że na stronie internetowej ministerstwa zamieszczone są rekomendacje dotyczące wyboru konkretnej formy wypoczynku oraz odnośniki do najważniejszych portali internetowych poświęconych zimowemu wypoczynkowi. Z kolei na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl na bieżąco publikowane są informacje o numerach wydanych zaświadczeń, danych organizatora, liczbie uczestników oraz terminie i lokalizacji wypoczynku.

„Wybierając dla swojego dziecka zimowisko czy obóz narciarski, należy zadbać przede wszystkim o sprawdzenie wiarygodności organizatora i bezpieczeństwo uczestników” – zaznaczyła Zalewska.

Dwutygodniowa przerwa w zajęciach, zależnie od województwa, obowiązuje między 12 stycznia a 24 lutego. Pierwsi – od 12 do 27 stycznia – odpoczywać będą uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Według szacunków MEN, w sumie w tym roku szkolnym wolne od zajęć będzie miało ponad 4,6 mln uczniów z 23,6 tys. szkół.

PAP/RIRM

drukuj