fot. Tymon Markowski/MSZ

Szef MSZ: Polska jest silnie zaangażowana w obronę osób z niepełnosprawnościami

Polska jest silnie zaangażowana w obronę osób z niepełnosprawnościami, przykładem tego są projekty realizowane w ramach polskiej pomocy rozwojowej – powiedział szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Jacek Czaputowicz w czasie wideokonferencji ONZ nt. sytuacji osób z niepełnosprawnościami w konfliktach zbrojnych.

Szef polskiej dyplomacji wziął udział w wideokonferencji ONZ na temat sytuacji osób z niepełnosprawnościami w konfliktach zbrojnych; wydarzenie było współorganizowane przez Polskę w ramach tygodnia ochrony ludności cywilnej

„Polska jest silnie zaangażowana w obronę osób z niepełnosprawnościami. Przykładem tego są projekty realizowane w ramach polskiej pomocy rozwojowej” – powiedział szef polskiej dyplomacji.

Jak poinformowało Biuro Rzecznika Prasowego MSZ w komunikacie, Jacek Czaputowicz podkreślił znaczenie pełnego wdrażania rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2475 dotyczącej osób z niepełnosprawnościami w konfliktach zbrojnych, przyjętej przed rokiem z inicjatywy Polski i Wielkiej Brytanii.

Szef MSZ zwrócił się także do uczestników wideokonferencji „o zidentyfikowanie luk w agendzie ochrony ludności cywilnej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami”. Jacek Czaputowicz wskazał przy tym na konieczność promowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie pomocy takim osobom, zarówno na forum międzynarodowym, jak i na poziomie krajowym – podał resort spraw zagranicznych.

Szef polskiej dyplomacji, podało Biuro Rzecznika Prasowego MSZ, wskazał na trudności, jakie napotyka ta grupa osób w przypadku zagrożenia życia lub groźby przemocy.

„Przyjęcie rezolucji Rady Bezpieczeństwa 2475 stanowiło pierwszy krok do zmiany tego stanu rzeczy i zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami równego dostępu do podstawowych usług w rejonach konfliktu” – stwierdził Jacek Czaputowicz.

Zaznaczył, że rezolucja zachęca państwa do angażowania osób z niepełnosprawnościami w działania humanitarne i zapobiegania konfliktom.

„Minister zapowiedział dalsze wspieranie przez Polskę działań na rzecz uwolnienia świata od min i wybuchowych pozostałości wojennych” – podano w komunikacie.

Jak poinformowano w nim, dyskusji przewodniczyła Catalina Devandas Aguilar – specjalny sprawozdawca ONZ ds. przestrzegania praw osób niepełnosprawnych. Udział w niej wzięli przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, którzy przedstawili świadectwa poszkodowanych w konfliktach w Syrii, Jemenie i Iraku.

W kadencji 2020-2022 Polska zasiada w Radzie Praw Człowieka ONZ. Jak podkreślono w komunikacie, jest to najważniejsze forum współpracy międzyrządowej w zakresie poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności. Do zadań Rady należy pomoc państwom w wypełnianiu zobowiązań z zakresu ochrony praw człowieka poprzez dialog, budowę struktur instytucjonalnych i wsparcie techniczne.

Ochrona ludności cywilnej w konfliktach zbrojnych, w tym w szczególności osób z niepełnosprawnościami i osób należących do mniejszości religijnych, pozostaje jednym z priorytetów Polski na forum ONZ.

PAP

drukuj