fot. pixabay.com

Wnioski w ramach programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” można składać do końca września

Do końca września samorządy mogą składać wnioski w ramach programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”. Dzięki takim miejscom, osoby z niepełnosprawnościami otrzymają potrzebną pomoc i opiekę.

Celem programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” jest pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Jest to zapewnienie im pobytu, opieki i specjalistycznych usług dostosowanych do ich potrzeb – mówi wiceminister Stanisław Szwed. [czytaj więcej]

– Opieka dla osób niepełnosprawnych czy to stacjonarnie – bo też centra mogą być takie, że tam te osoby będą przebywały dłuższy okres czasu – czy też dzienne – czyli w ciągu dnia jest pomoc dla osób starszych zarówno opiekuńcza, lecznicza, jak i rehabilitacyjna. Centra, które będą pomagały samorządom, ale przede wszystkim będą pomagały ludziom, którzy takiego wsparcia potrzebują – powiedział Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Program składa się z dwóch modułów. Pierwszy obejmuje: utworzenie, przebudowę, remont lokalu i wyposażenie centrów opiekuńczo-mieszkalnych. Drugi moduł dotyczy finansowania utrzymania działalności centrum. Program zakłada też dofinansowanie na wydatki związane z transportem uczestników centrum, pokrycie kosztów wynagrodzeń kadry czy osób świadczących usługi na rzecz uczestników programu.

– To jest oferta skierowana zarówno do gmin, jak i do powiatów na budowę takich centrów i funkcjonowanie. Możemy pokryć nawet 100 proc. kosztów wybudowania centrum. Do 30 września przyjmujemy wnioski. Centra są budowane z Funduszu Solidarnościowego, więc mamy na to środki i zachęcamy samorządy, żeby w to wchodziły – podkreślił Stanisław Szwed.

Z programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” korzysta m.in. województwo lubelskie.

– Jako woj. lubelskie możemy się pochwalić, bo mamy już jeden taki ośrodek, który funkcjonuje w Jaszczowie, gmina Milejów. Jest to pierwszy ośrodek w kraju, z tego co wiem, i są podpisane dwie umowy z samorządem na utworzenie dwóch kolejnych w gminie Łomazy i w gminie Łabunie – podkreślił Albin Mazurek, dyrektor wydziału polityki społecznej w lubelskim urzędzie wojewódzkim.

Jak dodał Albin Mazurek z lubelskiego urzędu wojewódzkiego – takie miejsca jak centra opiekuńczo-mieszkalne są potrzebne i oczekiwane.

– Mamy 46 domów pomocy społecznej na terenie województwa, ale one są zlokalizowane w 17 powiatach. Jest 7 powiatów, które takich domów nie mają, np. na terenie powiatu łęczyńskiego, stacjonarnego domu całodobowej placówki nie ma. To centrum w jakiś sposób wypełnia i wpisuje się w tą rolę – zaznaczył Albin Mazurek.

Takie centra to także pomoc dla osób, które opiekują się niepełnosprawnymi, ponieważ pozwalają im powrócić na rynek pracy. „Centra opiekuńczo-mieszkalne” to nie jedyna pomoc rządowa kierowana do dorosłych osób niepełnosprawnych. Jest też program „500 plus” dla osób niesamodzielnych. [więcej] Takie osoby mogą również skorzystać z pomocy asystenta, który np. zrobi zakupy.

 

TV Trwam News

drukuj