Szef MKiDN zapowiada nowe regulacje dotyczące rynku mediów w Polsce

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dostrzega konieczność wprowadzenia przepisów prawnych dotyczących koncentracji kapitału na rynku medialnym – napisał wicepremier, minister kultury Piotr Gliński w odpowiedzi na interpelację poselską.

„W związku z powyższym podjęta została decyzja o powołaniu zespołu roboczego, w skład którego wejdą przedstawiciele MKiDN, UOKiK oraz KRRiT. Celem zespołu będzie szczegółowe przeanalizowanie rozwiązań europejskich oraz zaproponowanie zmian w polskim prawie” – podało „Wprost” cytując odpowiedź Piotra Glińskiego.

Minister kultury i dziedzictwa narodowego zapowiedział, że zespół rozpocznie swoje prace na początku 2017 r.

„Jest więc jeszcze za wcześnie, żeby przedstawiać szczegółowe rozwiązania, które mogłyby zostać wprowadzone w Polsce. Nie ulega wątpliwości, że nowe regulacje powinny zapewnić jak najszerszy pluralizm mediów w Polsce” – dodał szef resortu kultury.

Wicepremier zaznaczył przy tym, że przygotowywane regulacje będą odnosiły się wyłącznie do zmian na rynku mediów, które nastąpią po wejściu w życie ustawy.

„W wyniku ich wejścia w życie, nie dokona się więc automatyczna zmiana struktury właścicielskiej przedsiębiorców funkcjonujących na rynku medialnym. Jakiekolwiek zmiany mogą być bowiem dokonywane wyłącznie w oparciu o mechanizmy rynkowe” – podkreślił Piotr Gliński.

PAP/RIRM

drukuj