PAP/EPA

Szczyt NATO: Poruszono kwestię zagrożeń dla bezpieczeństwa i pokoju oraz kierunek działań w zakresie obrony

W Brukseli trwa szczyt NATO. Przywódcy państw Sojuszu podczas rozmów odnieśli się do bieżących zagrożeń dla bezpieczeństwa i pokoju oraz dyskutowali o dalszym kierunku działań w zakresie odstraszania i obrony. Stronę polską reprezentuje prezydent Andrzej Duda. Na wydarzenie przybył prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.

Pomimo iż pierwszy dzień szczytu NATO minął w atmosferze wzajemnej życzliwości oraz rozmów o wspólnych celach i przyszłości Sojuszu, to w dyskusjach wciąż przewijał się jeden z podnoszonych przez prezydenta Donalda Trumpa tematów.

Prezydent Andrzej Duda przed rozpoczęciem szczytu podkreślał, że potrzebne są sprawne procesy decyzyjne i procesy dowodzenia oraz przede wszystkim jedność państw członkowskich.

– Wszyscy ci, którzy mieliby jakiekolwiek zakusy na zakłócenie światowego bezpieczeństwa, muszą wiedzieć, że NATO jest jednością, że jesteśmy razem, że nie ma żadnych rozdźwięków w przestrzeni euroatlantyckiej – mówił Andrzej Duda.

Z twardym stanowiskiem na szczyt przybył Donald Trump. Prezydent USA domaga się od krajów europejskich większego wkładu finansowego w obronność.

– W ciągu ostatniego roku kraje członkowskie Sojuszu przeznaczyły 40 miliardów dolarów na pomoc dla NATO, ale to nie wystarczy. Stany Zjednoczone płacą zdecydowanie za dużo, jednak niektóre państwa zupełnie za mało – wskazał Donald Trump.

Prezydent USA będzie próbował zmusić państwa NATO do wywiązania się ze zobowiązania łożenia 2 proc. PKB na obronność. Szef Paktu Jens Stoltenberg podkreślał, że wszyscy sojusznicy zgadzają się, że każdy z krajów powinien to czynić. Stwierdził, że większość z nich zwiększa już swój wkład w tej kwestii

– Widzimy więc, że w ubiegłym roku odnotowaliśmy największy wzrost wydatków na obronę w Europie i Kanadzie w ciągu jednego pokolenia. Widzimy, że wszyscy sojusznicy zaczęli zwiększać wydatki na obronę – mówił Jens Stoltenberg.

Jednym z krajów, które realizują to zobowiązanie jest Polska.

– To jest nasza odpowiedzialność, to jest nasze zobowiązanie – podkreślił Andrzej Duda.

Prezydent Polski zapewnił dziś, że nie ma żadnego zagrożenia dla środków z budżetu na obronność i na pewno zostaną one właściwie wydane, np. na modernizację wojska.

– Na pewno w ciągu najbliższego miesiąca, półtora miesiąca dowiecie się o nowych zakupach dla polskiej armii. Plan modernizacji i dozbrajania polskiej armii jest realizowany i mogę to z pełną odpowiedzialnością powiedzieć – proszę się nie obawiać – wskazał Andrzej Duda.

Polski prezydent rozmawiał dziś z Donaldem Trumpem o rozwoju polsko-amerykańskiej współpracy wojskowej w zakresie sprzętu oraz współpracy jednostek wojskowych.

Kluczowym momentem pierwszego dnia szczytu było podpisanie przez przywódców 29. państw członkowskich Sojuszu decyzji o powołaniu nowych dowództw odpowiedzialnych za sprawny przerzut sił zarówno między Stanami Zjednoczonymi a Europą, jak i pomiędzy krajami naszego kontynentu.

Jutro, podczas ostatniego dnia szczytu, prezydent Polski spotka się z premierem Norwegii oraz Danii. Ich rozmowy będą dotyczyły bezpieczeństwa energetycznego. Ponadto, z inicjatywy strony ukraińskiej Andrzej Duda będzie rozmawiał z prezydentem Petrem Poroszenko.

 

Mateusz Piędel/TV Trwam News/RIRM

drukuj