fot. PAP/Marcin Bielecki

Szczecin: Akademia Sztuki wprowadziła żeńskie odpowiedniki funkcji uczelnianych

Rektora lub rektorka, dziekana lub dziekanka, kierownik lub kierowniczka katedry – żeńskie formy m.in. funkcji uczelnianych wprowadziła do swojego statutu Akademia Sztuki w Szczecinie. „To kwestia, która od dawna pojawiała się w dyskusjach” – powiedział PAP jeden z pomysłodawców zmian.

„Każda funkcja posiada teraz nazwę męską, tradycyjnie stosowaną w dokumentach prawnych, a także jedną lub dwie formy żeńskie. Zmiany zatem są proste: wszędzie, gdzie z statucie pojawiały się męskie formy, dopisano żeński odpowiednik. Mamy studenta lub studentkę, dziekana i dziekanę lub dziekankę, kandydata i kandydatkę, kierownika katedry lub kierowniczkę katedry etc.” – przekazał PAP rzecznik Akademii Sztuki w Szczecinie Maciej Mizgalski. Dodał, że o tym, który odpowiednik zostanie użyty, decyduje osoba wypowiadająca się lub sporządzająca dokument.

Zmiany zostały wprowadzone przez senat Akademii Sztuki w poprawkach do statutu, którego tekst jednolity został już opublikowany. Wszelkie nazwy funkcji, stanowisk, stopni czy tytułów zostały uzupełnione o formy żeńskie. Jest zatem rektor i rektora lub rektorka, ale także magister i magistra, doktor i doktora, profesor i profesora.

Jak wskazał Maciej Mizgalski, takie zmiany były potrzebne i stosowano je jeszcze zanim wprowadzone zostały oficjalnymi dokumentami.

„Pilnujemy, by mówić o studentkach i studentach, kandydatach i kandydatkach, wykładowczyniach i wykładowcach. Społeczność akademicka zatem nie przeżyła +szoku+ z powodu wprowadzonych zmian, a raczej przyjęła do wiadomości sformalizowanie nazw, które były już w obiegu” – podkreślił rzecznik.

Z inicjatywą ujęcia żeńskich form w statucie wyszedł działający na uczelni Związek Zawodowy Nauczycieli Akademickich Akademii Sztuki w Szczecinie.

„Ta kwestia pojawiała się od dawna w dyskusjach toczonych wewnątrz uczelni i było jasne, że należy w jakiś sposób to uregulować. Wybór dr hab. Mirosławy Jarmołowicz na rektorę Akademii Sztuki w Szczecinie w oczywisty sposób przyspieszył decyzję o zajęciu się tematem. Pierwszy raz kobieta objęła funkcję rektorską na publicznej uczelni wyższej Szczecinie, więc nie było lepszego momentu do wprowadzenia tej zmiany” – powiedział PAP jeden z pomysłodawców wprowadzenia zmian dr Mikołaj Iwański.

Zaznaczył, że także na innych uczelniach trwają prace nad wprowadzeniem do statutu feminatywów. Jak dodał, stosowanie form żeńskich w swoim statucie pierwszy wprowadził Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.

„Była to jednak zmiana o charakterze kosmetycznym, która w jednym z artykułów w dwóch zdaniach dopuszczała stosowanie form żeńskich” – wskazał dr Mikołaj Iwański. Jak zaznaczył, zmiany w statucie AS mają „charakter kompleksowy” i zmieniają cały tekst statutu, a sama nowelizacja liczyła ok. 45 stron tekstu prawnego.

„Dzięki temu statut Akademii Sztuki jest obecnie uważnie czytany na wielu uczelniach i prawdopodobnie stanie się matrycą zmian, które będą sukcesywnie wprowadzane w większości szkół akademickich” – wskazał dr Mikołaj Iwański.

PAP

drukuj