fot. PAP/Wojciech Olkuśnik

System Losowego Przydziału Spraw – resort sprawiedliwości zapowiada usprawnienie działań sądów

Resort sprawiedliwości przedstawił informację o zmianach w zakresie cyfryzacji wymiaru sprawiedliwości mających usprawnić działanie sądów i ukrócić nadużycia. Mowa o Systemie Losowego Przydziału Spraw.

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował, że podstawą systemu wyboru spraw dla sędziów jest specjalny algorytm. Wcześniej mógł decydować o tym prezes sądu lub szef wydziału, co prowadziło do nadużyć. Teraz – jak podkreślił minister – nadużycia nie mogą się już zdarzyć, bo od 2018 r. o przyznawaniu spraw decyduje system. Zbigniew Ziobro mówił, że jego zaletą jest gwarancja uczciwego procesu czy branie pod uwagę obciążenia pracą.

– Ten system jest w stanie uwzględniać fakt, że określony sędzia jest obciążony bardzo skomplikowaną, wielotomową sprawą i zatrzymać przydział spraw takiemu sędziemu. System uwzględnia też pełnienie funkcji przez poszczególnych sędziów i w ten sposób też zmienia obciążenie koronnymi sprawami sędziów. Ten system bardzo równomiernie, sprawiedliwie, rzetelnie obciąża sędziów poszczególnymi postępowaniami i poniekąd wyeliminował patologie, na którą skarżyli się zwłaszcza sędziowie pracujący na pierwszej linii, wskazując, że często dochodziło do bardzo niesprawiedliwego obciążenia części sędziów – wyliczał szef resortu sprawiedliwości.

Prokurator Generalny podkreślił, że System Losowego Przydziału Spraw jest jednym z elementów szeroko zakrojonej operacji informatyzacji polskiego sądownictwa. Zbigniew Ziobro poinformował również, że 30 proc. spraw w polskich sądach jest już załatwianych za sprawą procesów z udziałem internetu. W pierwszym półroczu br. na każde 100 spraw wpływających do sądów załatwiły one ponad 104 sprawy, czyli odrabiały zaległości.

 

RIRM

drukuj