fot. Katarzyna Cegielska

Sympozjum AKSiM: Reklama alkoholu promocją pijaństwa i uzależnień

W murach Akademii Kultury Społecznej i Medialnej odbyło się sympozjum: „Reklama alkoholu promocją pijaństwa i uzależnień”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Rzecznik Praw Dziecka.

Polska w skali Europy przoduje w emisji reklam alkoholu w telewizji. Wszystkie one zakłamują obraz rzeczywistości  – wskazywał ks. bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych.

– Dlaczego słychać tam radosną muzykę, a nie słychać przerażającego płaczu dziecka, którego ojciec wraca z alkoholowej libacji? Dlaczego mówi się o alkoholu, jak o źródle radości, a nie mówi, że to także źródło bólu i cierpienia? Źródło samotności i poniżenia, jakiego doświadczają chociażby tysiące dzieci przebywających w domach dziecka – akcentował duchowny.  

To właśnie na najmłodszych najczęściej odbija się uzależnienie od alkoholu – podkreślał Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka.

– Dziesiątki tysięcy spraw rodzinnych w sądach […] (jest ich pół miliona rocznie), a większość z nich ma swoje podłoże w alkoholu – mówił.

Niezwykle ważne jest właściwe wychowanie dzieci i młodzieży. Bez tego nie można skutecznie przeciwstawić się nałogom, ani ich promocji w przestrzeni medialnej. W wychowaniu poza szczególną rolą rodziców i opiekunów istotne miejsce zajmują też szkoły – wskazywał prof. Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki.

– Polska szkoła ma narzędzia do kształtowania u uczniów postaw trzeźwości i wolności od alkoholu oraz innych środków uzależniających, potrzeba natomiast pracy i zaangażowania, aby je w odpowiedni sposób wykorzystać. Działania takie podejmujemy i będziemy kontynuować – zapewnił szef resortu edukacji.

Nie sposób jednak oczekiwać, że reklama i promocja środków uzależniających przestanie oddziaływać – wskazywał szef resortu edukacji. Zwrócił uwagę na poszukiwanie nowych, skuteczniejszych form działania np. rówieśniczych, bo – jak mówił to właśnie wpływ środowiska rówieśniczego na szkolnym etapie ma w życiu młodego człowieka charakter dominujący.

 

TV Trwam News

drukuj