fot. wikipedia

,,Święty Jan Paweł II – syn oficera Wojska Polskiego” – konferencja w CBW

W Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie trwa konferencja naukowa poświęcona polskiemu Papieżowi. Tytuł spotkania to ,,Święty Jan Paweł II – syn oficera Wojska Polskiego”. Konferencję poprzedziło otwarcie wystawy ,,Jan Paweł II a Wojsko Polskie”.

Cykl referatów przygotowanych przez przedstawicieli uczelni wojskowych i kościelnych oraz środowisk naukowych powiązanych z Siłami Zbrojnymi RP zbiega się z  datą 2 kwietnia, kiedy to obchodzimy dziewiątą rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II. Organizacja konferencji wiąże się również ze zbliżającą się kanonizacją Papieża Polaka, która ma duże znaczenie dla środowiska wojskowego.

Jak podkreśla ks. płk Zbigniew Kępa, rzecznik Ordynariatu Wojska Polskiego, Jan Paweł II  był osobą zasłużoną dla Wojska Polskiego.

– Przypominamy sobie niezwykłe spotkanie, które miało miejsce podczas pielgrzymki w 1991 roku. Jan Paweł II wypowiedział do żołnierzy ważne słowa, które są treścią namysłu, refleksji od wielu, wielu lat. Te słowa rzeczywiście pobudzają do refleksji nad rolą żołnierza, kim on właśnie jest, kim ma być, i do tych słów wracamy. Każde spotkanie z Ojcem Świętym przynosiło coś nowego, jeżeli chodzi o etos żołnierski, jeżeli chodzi o etykę służby żołnierskiej. I dlatego też uznano, że ten temat jest tak ważny, że warto w postaci konferencji zebrać te właśnie różne wątki, że warto je zaprezentować i warto je popularyzować – mówił ks. płk Zbigniew Kępa.

Celem konferencji jest przybliżenie uczestnikom postaci  por. Karola Wojtyły,  oficera Wojska Polskiego i ojca Jana Pawła II oraz pokazanie, na czym polegała jego rola w wychowaniu syna Karola do świętości. Założeniem organizatorów jest również przedstawienie myśli Jana Pawła II dotyczącej etyki żołnierskiej, patriotyzmu oraz znaczenia duszpasterstwa wojskowego. Prezentowane referaty poświęcone są także roli, jaką pełni Wojsko Polskie w kształtowaniu postaw pokoleń Polaków.

Spotkanie podzielone jest na trzy części. Pierwsza z nich dotyczy tematu ,,Wojsko Polskie a formacja intelektualna Karola Józefa Wojtyły”. W drugiej części referenci poruszą zagadnienie ,,Etosu żołnierza polskiego jako kanonu wychowawczego młodych pokoleń Polaków w okresie II i III Rzeczypospolitej”. Na koniec po wygłoszeniu komunikatów naukowych  uczestnicy będą mieli możliwość dyskusji.

Do grona prelegentów należą m.in. Maciej Jankowski, Podsekretarz Stanu w MON; dr Jan Tarczyński z Centralnej Biblioteki Wojskowej; dr Andrzej Czesław Żak z Centralnego Archiwum Wojskowego; ks. dr Jan Dohnalik, Ordynariusz Polowy Wojska Polskiego oraz płk dr hab. Dariusz Skorupka z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych.

Inicjatorami i organizatorami konferencji są Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Ordynariat Polowy Wojska Polskiego.

Patronat honorowy objął Minister Obrony Narodowej, Tomasz Siemoniak. Patronatem medialnym przedsięwzięcia zostało Polskie Radio.


 

RIRM

 

PROGRAM KONFERENCJI:
* 10.00-10.30 – otwarcie wystawy „Jan Paweł II a Wojsko Polskie”
* 10.30-10.45 – otwarcie konferencji, powitanie gości
Część I
Wojsko Polskie a formacja intelektualna Karola Józefa Wojtyły
Moderator: płk dr hab. Tadeusz Szczurek – Wojskowa Akademia Techniczna
* 10.50-11.05 – Wojsko Polskie jako instytucja wychowawcza – Podsekretarz Stanu w MON, Maciej JANKOWSKI
* 11.05-11.20 – Podstawowe kanony wychowawcze pokolenia JPI – dr Jan TARCZYŃSKI, Centralna Biblioteka Wojskowa
* 11.20-11.35 – Por. Karol Wojtyła – ojciec Jana Pawła II w świetle źródeł archiwalnych – dr Andrzej Czesław ŻAK, Centralne Archiwum Wojskowe
* 11.35-11.50 – JP II dziedzicem pokolenia JP I – prof. dr hab. Wiesław WYSOCKI, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Część II
Etos żołnierza polskiego jako kanon wychowawczy młodych pokoleń Polaków
w okresie II i III Rzeczypospolitej
Moderator: kmdr prof. dr hab. inż. Tomasz SZUBRYCHT – Akademia Marynarki Wojennej
* 12.10-12.25 – Jan Paweł II a Wojsko Polskie – prof. dr hab. Janusz ODZIEMKOWSKI, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
* 12.25-12.40 – Kardynał Karol Wojtyła i klerycy-żołnierze – ks. prof. dr hab. Jacek URBAN, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
* 12.40-12.55 – Jana Pawła II wizja duszpasterstwa wojskowego w Siłach Zbrojnych RP – ks. dr Jan DOHNALIK, Ordynariat Polowy Wojska Polskiego
* 12.55-13.10 – Św. Jan Paweł II jako wzór osobowy żołnierza polskiego pokolenia JP II i pokoleń następnych – płk dr Lesław WEŁYCZKO, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych
Część III
Komunikaty naukowe i dyskusja
Moderator: płk nawig. dr Andrzej MARCINIUK – Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
* 13.35-13.45 – Postawy żołnierzy Wojska Polskiego wobec religii i nauki Jana Pawła II. Komunikat z badań – prof. nadz. dr hab. Aleksandra SKRABACZ, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Akademia Obrony Narodowej
* 13.45-13.55 – Recepcja nauczania Jana Pawła II w duszpasterstwie wojskowym Wojska Polskiego – ks. płk dr Zbigniew KĘPA, Ordynariat Polowy Wojska Polskiego
* 13.55-14.05 – Człowiek w czasach pokoju i wojny. Wybrane zagadnienia z antropologii Jana Pawła II – ks. dr hab. Cezary SMUNIEWSKI, Akademia Obrony Narodowej
* 14.30 – podsumowanie konferencji – bp Józef GUZDEK, Biskup Polowy Wojska Polskiego

drukuj