fot. twitter.com/Straz_Graniczna

Straż Graniczna: W poniedziałek skontrolowano 11,2 tys. osób wjeżdżających do Polski

W ramach tymczasowo przywróconej kontroli granicznej w poniedziałek skontrolowano 11,2 tys. osób wjeżdżających do Polski, w tym 6,5 tys. na granicy wewnętrznej z krajami UE – poinformowała Straż Graniczna.

Ograniczenia w ruchu granicznym obowiązują od 15 marca. Początkowo wprowadzono je na dziesięć dni. Zgodnie z zapowiedzią szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego obecnie mają potrwać do 13 kwietnia.

Granice są zamknięte dla przyjeżdżających cudzoziemców, a wracający Polacy muszą poddać się kwarantannie. W Polsce mogą lądować tylko loty czarterowe.

Powyższe wytyczne to wynik rozporządzeń MSWiA opublikowanych 14 marca w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z nimi wprowadzono tymczasowy zakaz wykonywania lądowania w polskich portach lotniczych międzynarodowych lotów pasażerskich z wyjątkiem lotów przewożących obywateli polskich na terytorium Polski samolotami wyczarterowanymi na zlecenie premiera.

Zawieszony do odwołania został również ruch na niektórych przejściach granicznych z Rosją, Ukrainą i z Białorusią, a na niektórych ograniczony. Również do odwołania ograniczony został ruch na niektórych przejściach granicznych z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją, gdzie czasowo została przywrócona kontrola graniczna.

Do Polski mogą wjechać obywatele RP, a także cudzoziemcy, którzy są małżonkami lub dziećmi obywateli Polski, lub pozostają pod stałą opieką obywateli Polski, cudzoziemcy mający Kartę Polaka, szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego, cudzoziemcy mający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Polski, cudzoziemcy mający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

Polscy obywatele, którzy wracają do kraju, są rejestrowani, badani i kierowani na obowiązkową 14-dniową kwarantannę domową. Kwarantanny nie muszą odbywać m.in. kierowcy transportu kołowego.

Od północy w piątek osoby, które z powodu zatrudnienia w innym kraju przekraczają granicę, po znalezieniu się w Polsce są obejmowane czternastodniową kwarantanną.

PAP

drukuj