fot. twitter.com/Straz_Graniczna

Straż Graniczna: Minionej doby skontrolowano prawie 22 tys. osób wjeżdżających do kraju

We wtorek skontrolowano 21,9 tys. osób przyjeżdżających do kraju, w tym 17,7 tys. osób na granicy wewnętrznej z krajami UE, w ramach tymczasowo przywróconej kontroli granicznej – poinformowała Straż Graniczna.

Kontrola na granicy została przedłużona do 13 maja. Granice są zamknięte dla przyjeżdżających cudzoziemców, a wracający Polacy muszą poddać się kwarantannie.

Kwarantanny nie muszą odbywać m.in. kierowcy transportu kołowego.

Od 4 maja kwarantanny po przekroczeniu granicy nie muszą odbywać również osoby podróżujące w celach zawodowych, albo w celu nauki w Polsce lub państwie sąsiadującym. Przepisy te nie dotyczą jednak osób wykonujących zawody medyczne i pracujących w ośrodkach pomocy społecznej.

Brak obowiązkowej kwarantanny dotyczy osób uczących się lub pracujących w Polsce albo w państwie sąsiadującym i przekraczających granicę wewnętrzną, czyli granicę z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą oraz ze Szwecją i Danią.

Osoby, które przekraczają granicę w celach zawodowych lub osoby uczące się poza granicą muszą udokumentować ten fakt funkcjonariuszowi SG podczas kontroli na granicy.

PAP

drukuj