fot. Monika Bilska

Strasburg: PE poparł rezolucję ws. LGBTI

Ponad 460 posłów poparło złożony w imieniu pięciu frakcji politycznych wspólny projekt rezolucji. Parlament Europejski zaapelował w nim do Komisji Europejskiej, by oceniła, czy utworzenie stref wolnych od LGBTI stanowi pogwałcenie swobody przemieszczania się i pobytu w UE.

Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów domagała się w swojej poprawce, aby „Parlament Europejski zachęcił unijne instytucje do opracowania planu, który zagwarantuje równe prawa wszystkim obywatelom, przy jednoczesnym poszanowaniu kompetencji państw członkowskich i uwzględnieniu ich specyfiki narodowej oraz uwarunkowań historycznych, kulturowych i religijnych”. Ten zapis nie uzyskał aprobaty europosłów.

Sygnatariusze wspólnego projektu rezolucji skomponowali za to zapis, który informuje Parlament Europejski o tym, że od „początku 2019 r. ponad 80 samorządów w Polsce przyjęło uchwały, w których oświadczają, że są wolne od <<ideologii LGBT>>, lub zatwierdziło Samorządową Kartę Praw Rodzin lub jej najważniejsze przepisy, które jak zapisano w projekcie rezolucji dyskryminują w szczególności rodziny niepełne i rodziny LGBTI”.

Dawid Nahajowski, Strasburg/RIRM

drukuj