fot.freepik.com

Stowarzyszenie Twoja Sprawa przedstawiło projekt przepisów, który ma skuteczniej chronić dzieci przed pornografią  

Stowarzyszenie Twoja Sprawa przedstawiło projekt przepisów mających skuteczniejszej chronić dzieci przed pornografią. Przygotowania go podjął się zespół roboczy powołany przez Stowarzyszenie. Prace trwały od listopada ubiegłego roku.

Zaproszono do nich m.in. Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, rzeczników Praw Obywatelskich i Praw Dziecka czy Związek Dużych Rodzin 3 plus.

W projekcie chodzi przede wszystkim o nałożenie na dostawców pornografii obowiązku wdrożenia skutecznych narzędzi weryfikacji wieku.

Obecnie – jak mówi Izabela Karska, rzecznik Stowarzyszenia Twoja Sprawa – propozycja została poddana pod dyskusję. Celem Stowarzyszenia jest wypracowanie rozwiązań, które znajdą poparcie opinii publicznej i organów ustawodawczych.

– W tym momencie otwieramy dyskusję. Udostępniliśmy projekt tych przepisów i oczywiście ze względu na to, że problem jest szalenie złożony i wymagający wprowadzenia konkretnych działań chroniących dzieci, to też ta dyskusja z pewnością potrwa i mamy nadzieję, że zakończy się wprowadzeniem konkretnych zmian, które umożliwią nam ochronę najmłodszych konsumentów internetu, którzy nie będą narażeni na korzystanie z łatwo dostępnej pornografii – podkreśla Izabela Karska.

Projekt zawiera definicję tzw. kwalifikowanych treści pornograficznych. Ustanawia też współregulatora, w którego ramach mają być reprezentowane organizacje chroniące dzieci czy podmioty chroniące prawo do prywatności.

Rolą współregulatora ma być m.in. wskazywanie, które podmioty naruszają przepisy i wnioskowanie o podjęcie działań przez odpowiedni organ regulacyjny.

Część rozwiązań zawartych w projekcie opiera się na postulatach wyrażonych m.in. w nowej unijnej dyrektywie o audiowizualnych usługach medialnych. Polska będzie musiała ją wdrożyć do września przyszłego roku.

Propozycje przepisów, które przedstawiło Stowarzyszenie, są odpowiedzią na palący problem zbyt łatwo dostępnej dla dzieci i młodzieży pornografii. Zagadnienie to wymagało profesjonalnego podejścia i pogłębionej analizy, tak, żeby przyjęte w przyszłości rozwiązania były jak najbardziej skuteczne.

Stowarzyszenie Twoja Sprawa jako organizacja pożytku publicznego wychodzi naprzeciw potrzebom dorosłych obywateli, którzy oczekują wprowadzenia skuteczniejszej ochrony dzieci i młodzieży przed dostępem do pornografii internetowej. Stowarzyszenie otworzyło dyskusję i proponuje konkretne rozwiązania. Ma też nadzieję, że temat spotka się z zainteresowaniem decydentów, którym trzeba dać czas na analizę i podjęcie decyzji.

RIRM

drukuj