Stopa bezrobocia kolejny miesiąc na tym samym poziomie

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że stopa bezrobocia w lutym wyniosła 10,3 procent. Oznacza, że w urzędach pracy zarejestrowanych było prawie 1 mln 653 tys. bezrobotnych.

1 mln 416 tys. osób nie miało prawa do zasiłku. Dane te niepokoją ekonomistów.

Prof. Artur Śliwiński zauważa, że brak zasiłku świadczy o długotrwałym bezrobociu.  Ekspert zwrócił uwagę, że osoby te w większości są na utrzymaniu rodzin.

– Rodziny w 80 proc. finansują bezrobotnych. Ich rodziny. To zjawisko w gruncie pozytywne, bo wskazuje na wielką solidarność społeczną, ale to oczywiście pogarsza sytuację materialną rodzin. Pogarsza również ich perspektywy dochodowe i majątkowe, rozwój osobisty członków rodzin. To uderza w rodziny, taka jest sytuacja. Istnieje też oczywiście szara strefa, w której ludzie udają bezrobotnych, ale pamiętajmy, że to jest olbrzymia nędza, jeśli chodzi o zarobki i o jakieś perspektywy stabilności zawodowej – wskazał profesor.

Śliwiński zwrócił także uwagę na potrzebę zmiany metod badania zatrudnienia i bezrobocia. Obecny mechanizm ma zminimalizować rzeczywiste bezrobocie – podkreślił. Według niektórych ekspertów bez pracy może pozostawać nawet 6 mln osób.

RIRM

 

drukuj