Sprzeciw członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wobec brutalnych ataków na dziennikarzy

W związku z powtarzającymi się brutalnymi atakami na dziennikarzy mediów publicznych i katolickich, my niżej podpisani członkowie KRRiT wyrażamy stanowczy sprzeciw dotyczący stosowania przemocy wobec dziennikarzy oraz wywierania na nich nacisków utrudniających należyte wykonywanie obowiązków służbowych.  

Jesteśmy także głęboko zaniepokojeni decyzją sądu o niezastosowaniu aresztu wobec sprawcy pobicia operatora TVP Gdańsk.

Wszystkie te działania naruszają bowiem gwarantowaną konstytucyjnie wolność słowa i swobodę działania, jak również zapisane w Ustawie o Radiofonii i Telewizji  prawa odbiorców do rzetelnej informacji.

Dlatego wzywamy wszystkich działających na rynku medialnym do zaprzestania brutalizacji debaty publicznej i przyjęcia odpowiedzialności za słowa i czyny.

                                                             Teresa Bochwic, wiceprzewodnicząca KRRiT

                                                                                      Janusz Kawecki, członek KRRiT

                                                                      Elżbieta Więcławska-Sauk, członek KRRiT

 Warszawa, dnia 28 października 2020 roku

radiomaryja.pl

 

 

drukuj