Sprawa grudnia ’70: wyroki wobec dwóch wojskowych – ostateczne

Ostateczne jest już skazanie dwóch wojskowych na kary 2 lat więzienia w zawieszeniu ws. masakry robotników Wybrzeża w grudniu 1970 r.

Z powodów formalnych Sąd Najwyższy pozostawił w czwartek bez rozpoznania kasację w ich sprawie.

Tym samym SN bada dziś już tylko kasacje od prawomocnego uniewinnienia wicepremiera PRL Stanisława Kociołka od zarzutu „sprawstwa kierowniczego” tej masakry. O uchylenie wyroku wobec niego wnosi gdańska prokuratura i mec. Maciej Bednarkiewicz, pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego. Adwokat dodatkowo wnosił też o uchylenie wyroku wobec wojskowych.

W kwietniu 2013 r. – po 18 latach od wniesienia aktu oskarżenia – Sąd Okręgowy w Warszawie uniewinnił 81-letniego dziś Kociołka.

Skazał zaś Mirosława W., dowódcę batalionu blokującego bramę Stoczni Gdańskiej, i Bolesława F., zastępcę ds. politycznych dowódcy 32. Pułku Zmechanizowanego blokującego stocznię w Gdyni.

PAP/RIRM

drukuj