fot. TV Trwam News

Spotkanie z Ojcem Świętym w Asyżu

Ojciec Święty Franciszek przewodniczył we wtorek w Asyżu międzyreligijnemu spotkaniu modlitewnemu w intencji pokoju na świecie. Tegorocznym hasłem były słowa „Pragnienie pokoju – dialog religii i kultury”. Dzieło to 30 lat temu zainicjował papież św. Jan Paweł II.

W rozważaniu do medytacji Ojciec Święty powiedział, że „my, chrześcijanie jesteśmy wezwani do kontemplowania tajemnicy Miłości, która nie jest kochana i wniesienia miłosierdzia w świat”.

– Tak jak Maryja pod krzyżem, niech Pan da nam być zjednoczonymi z Nim i bliskimi wobec tych, którzy cierpią. Jeśli przybliżymy się do tych, którzy żyją dziś jak ukrzyżowani i będziemy czerpać moc miłości z Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego, to tym bardziej wzrośnie zgoda i jedność między nami. „On bowiem jest naszym pokojem” (Ef 2,14), On który przyszedł, by zwiastować pokój bliskim i dalekim (por. w. 17). Niech nas wszystkich zachowuje w miłości i gromadzi w jedności – zaznaczył papież Franciszek.

W przemówieniu do przedstawicieli różnych kościołów i religii Biskup Rzymu podkreślił, że nie możemy być obojętni, gdyż świat dziś gorąco pragnie pokoju.

„Nie mamy broni. Ale wierzymy w łagodną i pokorną moc modlitwy” – mówił Ojciec Święty. To modlitwa i konkretna współpraca pozwala uwolnić się od konfliktów – wskazał papież Franciszek.

– Naszą drogą jest zanurzanie się w sytuacje i dawanie pierwszeństwa tym, którzy cierpią; podejmowanie konfliktów i leczenie ich od wewnątrz; konsekwentne podążanie drogami dobra, odrzucając skróty zła; cierpliwe podejmowanie z pomocą Boga i z dobrą wolą procesów pokojowych. Pokój, nitka nadziei, łącząca ziemię z niebem, słowo tak proste i trudne zarazem. Pokój oznacza przebaczenie, które jest owocem nawrócenia i modlitwy – podkreślił Ojciec Święty.

Na zakończenie spotkania odczytano apel o pokój na świecie. Dokument podpisali wszyscy przedstawicie religii i kultur zgromadzeni w Asyżu. Następnie apel przekazano dzieciom z różnych krajów.

„Pokój jest imieniem Boga. Ci, którzy przyzywają imienia Boga, aby usprawiedliwić terroryzm, przemoc i wojnę, nie podążają Jego drogą: wojna w imię religii staje się wojną z samą religią” – czytamy w dokumencie.

– Niech nareszcie rozpocznie się nowy okres, w którym zglobalizowany świat stanie się rodziną narodów. Niech będzie realizowany obowiązek budowania prawdziwego pokoju, który uwzględniałby rzeczywiste potrzeby ludzi i narodów, jednocześnie zapobiegając konfliktom poprzez współpracę. Poprzez współpracę, która przezwycięży nienawiść i pokona przeszkody na drodze spotkania i dialogu. Nic się nie traci, kiedy skutecznie prowadzony jest dialog. Nic nie jest niemożliwe, jeżeli zwracam się do Boga w modlitwie – głosi tekst apelu o pokój.

Do Asyżu przyjechało blisko 500 przywódców i reprezentantów religijnych.

 

 

RIRM/TV Trwam News

 

 

 

 

 

 

 

drukuj