Solidarność zapowiada protest

W przypadku „braku rzetelnego dialogu nakierowanego na rzeczywiste rozwiązywanie problemów, Solidarność ogłosi akcję protestacyjną w obronie województwa zachodniopomorskiego”. Takie stanowisko przyjęli uczestnicy rozpoczętych wczoraj dwudniowych obrad Komisji Krajowej.

W dokumencie wsparto również postulaty zachodniopomorskiej Solidarności, takie jak: opracowanie i wdrożenie specjalnego programu gospodarczego dla regionu, który przyczyniłby się do ożywienia gospodarczego Pomorza Zachodniego i przeciwdziałał wysokiemu bezrobociu.

W przyjętym stanowisku związkowcy  poparli również rolników, protestujących w Szczecinie przeciwko – jak podkreślają – nieprawidłowościom w handlu ziemią.

– Przypomnę, trwa proceder na dosyć szeroką skalę wykupywania ziemi przez zagraniczne podmioty, często za pośrednictwem tzw. „słupów”, czyli podstawionych osób, które formalnie kupują ziemię, a okazuje się, że za nimi stoją osoby lub firmy, które niekoniecznie są zainteresowane polskim interesem. Komisja Krajowa zajęła się sytuacją w Zachodniopomorskiem. Tutaj nie tylko przemysł stoczniowy (zakład „Police”), ale także inne firmy znalazły się w dramatycznej sytuacji. Ta degradacja regionu, niegdyś prężnego, bardzo uprzemysłowionego postępuje dzisiaj w zastraszającym tempie. „Solidarność” w swoim stanowisku oceniła bardzo krytycznie te działania i zadeklarowała wsparcie – powiedział Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności.

Członkowie związku zdecydowali też, że w dniach 8-9 października br. w Bielsku-Białej odbędzie się Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, podczas którego odbędą się wybory przewodniczącego związku.

RIRM 

drukuj