Śląskie: Ok. 250 mln zł na wsparcie szkolnictwa zawodowego

Prawie 250 mln zł na wsparcie szkolnictwa zawodowego oferują konkursy ogłoszone z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Będzie można je przeznaczyć, m.in. na laboratoria do nauki zawodu, czy doskonalenie nauczycieli.

Ponad 100 mln zł, jak poinformował dziś Urząd Marszałkowski w Katowicach, jest do rozdysponowania, m.in. na przebudowę lub rozbudowę laboratoriów oraz sal do praktycznej nauki zawodu. Projekty, które zakwalifikują się do wsparcia mogą liczyć na dofinansowanie do 85 proc. kosztów.

Nabory projektów, w tym konkursie, prowadzone będą w formule tzw. zintegrowanych i regionalnych inwestycji terytorialnych (ZIT/RIT) a ich ocena będzie, m.in. dokonywana w oparciu o kryteria strategiczne – „tak, aby wybrana inwestycja jak najlepiej wpisywała się w potrzeby zdefiniowane w strategii” danego subregionu.

Ponad 75 mln zł będzie można łącznie wydać na podnoszenie umiejętności uczniów oraz uzyskiwanie przez nich kwalifikacji zawodowych, w tym m.in. na organizację praktyk czy staży u pracodawców.

– Te środki będzie można także przeznaczyć na doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu – poinformował urząd.

Zakwalifikowane projekty będą mogły liczyć na dofinansowanie do 95 proc. kosztów.

Trzeci z konkursów przygotowuje Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Będzie on dotyczył działań związanych, m.in. z organizowaniem szkoleń zawodowych dla osób dorosłych, w szczególności umożliwiających uzyskanie nowego zawodu, a także szkoleń przygotowujących do egzaminu sprawdzającego, czeladniczego lub mistrzowskiego.

Do rozdysponowania będzie ok. 65 mln zł. Część z tych pieniędzy będzie można również przeznaczyć na organizację kursów umiejętności zawodowych i innych form służących rozwijaniu kompetencji zawodowych osób dorosłych.

W konkursach mogą wziąć udział, m.in. samorządy, organizacje pozarządowe, centra kształcenia zawodowego i ustawicznego, przedsiębiorcy, uczelnie, podmioty prowadzące lub zamierzające rozpocząć kształcenie osób dorosłych.

PAP/RIRM

drukuj