Senatorowie wysłuchali sprawozdania z rocznej działalności IPN-u

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Łukasz Kamiński przedstawił dziś w Senacie informację o działalności IPN-u w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. IPN to jedna z niewielu instytucji powstałych w III RP, które można nazwać dobrym dziełem – ocenia senator prof. Jan Żaryn.

Największą pracę w tym czasie wykonaliśmy jeśli chodzi o archiwum, które stanowi bazę wszystkich innych oddziałów – wskazał prezes instytucji.

Łukasz Kamiński podkreślił też szeroki wachlarz działań IPN-u w zakresie edukacji młodzieży i popularyzacji historii Polski XX wieku.

Jako Polacy możemy odczuwać uzasadnioną satysfakcję, że potrafiliśmy stworzyć takie miejsce, jakim jest IPN – wskazuje prof. Jan Żaryn.

To dzieło trwa przez wszystkie dotychczasowe kadencje, m.in. dlatego, że udało się wewnątrz tej instytucji powołać takie grono osób, te kilka tysięcy pracowników, (…) którzy – mając bardzo różne poglądy, plasując się w różnych miejscach na mapie polskiej inteligencji – mieli jedną cechę wspólną: nie byli uwikłani w PRL – tłumaczy prof. Jan Żaryn.

Głosowanie nad informacją prezesa IPN-u odbędzie się pod koniec trwającego posiedzenia Izby.

1 sierpnia w życie wejdą przepisy nowelizacji ustawy o Instytucie. Zakłada ona m.in., że Radę IPN zastąpi Kolegium, wybierane według nowych zasad. Wtedy też wygaśnie kadencja obecnego szefa instytucji.

RIRM

drukuj