fot. flickr

Senatorowie m.in. o Narodowym Instytucie Wolności i modernizacji armii

Zwiększenie środków na modernizację armii oraz powołanie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – to niektóre z tematów, którymi zajmowali się senatorowie podczas obecnego posiedzenia.

Narodowy Instytut Wolności ma zarządzać programami wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Te programy po konsultacjach z organizacjami obywatelskimi Rada Ministrów będzie przyjmować w uchwałach.

Instytut ma zapewnić efektywne wydawanie środków publicznych przeznaczonych na rozwój społeczeństwa obywatelskiego, umożliwić rozwój już funkcjonujących organizacji oraz zapewnić wsparcie oddolnym inicjatywom obywatelskim. Senator Jan Maria Jackowski, wiceszef senackiej komisji kultury wskazuje: ten projekt pozwala na racjonalizację wydawania publicznych pieniędzy.

Mówimy o takich sytuacjach, kiedy organizacje pożytku publicznego, czy różne fundacje, organizacje pozarządowe korzystają ze środków publicznych – ponieważ do tej pory praktyka była taka, że decyzje na temat sposobu wydatkowania tych środków były wyjątkowo rozproszone w całej administracji rządowej – w związku z powyższym ten projekt powołuje mechanizmy, które będą przestrzegały, aby w sposób właściwy środki były wydawane – mówi Jan Maria Jackowski.

Według opozycji powołanie Narodowego Instytutu Wolności doprowadzi do degradacji inicjatyw obywatelskich. Wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński zapewnia, że chodzi o bardziej przejrzyste i skuteczne finansowanie organizacji pozarządowych.

Głosowanie w Senacie w tej sprawie odbędzie się najprawdopodobniej w przyszłą środę. Obecne posiedzenie zostanie wznowione we wtorek.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj