Senat za odrzuceniem obywatelskiej ustawy o okręgach sądowych

Senat opowiedział się w czwartek za odrzuceniem w całości obywatelskiej ustawy o okręgach sądowych, mającej przywrócić 79 sądów rejonowych zniesionych w wyniku reorganizacji dokonanej na początku roku. 

Za uchwałą wnioskującą o odrzucenie ustawy głosowało 52 senatorów, przeciw było 30, zaś 2 wstrzymało się od głosu. Obecnie ustawa wróci do Sejmu, który może odrzucić senacki wniosek o odrzucenie ustawy bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Zgłoszona jako projekt obywatelski ustawa o okręgach sądowych, którą w parlamencie pilotował klub PSL, została opracowana rok temu. Sejm uchwalił ją w pierwszej połowie maja, głosowały wtedy za nią wszystkie kluby poza PO.

Obywatelska ustawa ma na celu przywrócić stan sprzed reformy sądów rejonowych dokonanej przez poprzedniego ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina i udaremnić możliwość tworzenia i znoszenia sądów rozporządzeniem szefa resortu sprawiedliwości. Ustawa wyszczególnia wszystkie sądy istniejące do końca zeszłego roku wraz z ich okręgami. Każda zmiana struktury musiałaby więc w przyszłości następować w trybie nowelizacji ustawy tak, by minister nie mógł takich zmian dokonywać rozporządzeniem.

Wniosek o odrzucenie ustawy w całości zarekomendowała Senatowi komisja praw człowieka, praworządności i petycji. Odrzucenia ustawy w trakcie środowej debaty w Senacie chciała PO, która dysponowała wystarczającą większością. Mniejszość senackiej komisji opowiadała się za przyjęciem ustawy wraz z 17 zgłoszonymi do niej precyzującymi poprawkami.

PAP/RIRM

drukuj