fot. TV Trwam News

Senatorzy m.in. o noweli prawa prasowego

Senat zajmie się dziś m.in. nowelizacją Prawa prasowego. Chodzi o doprecyzowanie postępowania dotyczącego autoryzacji. Ponadto senatorowie podejmą prace nad nowelizacją, która ma określać dokładne zasady finansowania prewencji wypadkowej, a także wysłuchają sprawozdania o stanie języka polskiego za lata 2014-2015.

Podczas drugiego dnia posiedzenia Senat będzie pracował nad doprecyzowaniem przepisów i zasad związanych z autoryzacją wypowiedzi.

Według noweli, nad którą pochylą się dziś senatorowie, brak autoryzacji nie będzie – jak do tej pory – przestępstwem, a jedynie wykroczeniem zagrożonym karą grzywny. Dziennikarz nadal będzie miał obowiązek poinformowania osoby udzielającej informacji o przysługującym jej prawie sprawdzenia swojej wypowiedzi w spisanej, gotowej do publikacji formie. Rozmówca będzie musiał żądać autoryzacji zaraz po udzieleniu wywiadu. Na jej dokonanie otrzyma w przypadku dzienników – 6, a w przypadku tygodników – 24 godziny od momentu otrzymania gotowego tekstu.

Nowelizacja doprecyzowująca finansowanie prewencji wypadkowej, którą także zajmie się dziś Senat, ustala kwoty wydatków w wysokości 1 proc. od należnych składek na ubezpieczenie wypadkowe. Zgodnie z propozycją to prezes ZUS będzie ustalał zasady konkursów dla przedsiębiorców, którzy chcą polepszyć warunki pracy.

Senatorowie wysłuchają także sprawozdania o stanie ochrony języka polskiego za lata 2014-2015 i zajmą się projektem uchwały w 650. rocznicę nadania Ormianom pierwszego przywileju w Polsce.

TV Trwam News/RIRM

drukuj