Senat przyjął ustawę o wspieraniu nowych inwestycji

Cała Polska stanie się specjalną strefą ekonomiczną. Takie rozwiązanie zakłada ustawa o wspieraniu nowych inwestycji, którą przyjął Senat. Nowe przepisy umożliwią zwolnienia podatkowe dla inwestorów na 10-15 lat na terenie całego kraju.

Z zachęt skorzystają zarówno duże, jak i mniejsze firmy. Rządowa ustawa ma zastąpić system zwolnień podatkowych i ulg, działający obecnie w 14 specjalnych strefach ekonomicznych – obejmujących obszar 25 tys. ha, czyli 0,08 proc. powierzchni kraju.

Przedsiębiorstwa z sektora małych i średnich przedsiębiorstw nie będą musiały przenosić się do stref i inwestować z dala od dotychczasowego obszaru działania.

Zlikwidowana zostanie długotrwała i obciążająca przedsiębiorcę procedura zmiany granic Specjalnej Sfery Ekonomicznej – mówiła w Senacie Jadwiga Emilewicz, szefowa resortu przedsiębiorczości i technologii, który przygotował ustawę.

– To, co mieliśmy na względzie to zachowanie pewnej trwałości i przewidywalności systemu prawnego dla tych inwestorów, którzy dzisiaj w Polsce są, którzy uzyskali pozwolenia strefowe na podstawie obowiązującej jeszcze dzisiaj ustawy, i im dajemy pewien komfort prawny, że nic drastycznego się nie zmieni, bo wiemy, że plany inwestycyjne inwestora, który inwestuje 500 mln zł w ciągu dwóch lat, planuje na 10 – 20 lat zwroty z tej inwestycji. To wszystko w ustawie zostało zaadresowane. Było dwukrotnie przedmiotem obrad Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. W konsultacjach (w których ja sama uczestniczyłam kilkakrotnie) po pierwsze, pracowaliśmy ze spółkami strefowymi. Po drugie, pracowaliśmy z samorządami wojewódzkimi, które są włączone w ten proces – powiedziała Jadwiga Emilewicz.

Ustawa zakłada preferencje podatkowe uzależnione od miejsca inwestycji, jej charakteru i jakości tworzonych miejsc pracy. Premiowane mają być inwestycje w miastach średnich, tracących funkcje gospodarcze i społeczne.

Nowe prawo przewiduje, że warunki uzyskania pomocy będą uzależnione m.in. od stopy bezrobocia w powiecie i dostosowane do wielkości przedsiębiorcy.

Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta RP.

RIRM

drukuj